Inlägg av Caroline Thelning

Västlänken – sämre pendeltrafik för alla

Västlänken sägs avlasta Centralstationen och öka kapaciteten för järnvägstrafiken till och från Göteborg, som kommer bli smidigare, enklare och snabbare. Sanningen är dock att kapacitetsbristen ligger på banorna in till Göteborg; man gräver på fel ställe. Västlänken är tänkt som en utbyggnad av pendeltrafiken till och från Göteborg, för att öka kapaciteten på Centralstationen. För […]

Västlänken – Parker och byggnader förstörs

  Byggandet av Västlänken kommer skapa stora hålrum under Göteborg. Detta gör att grundvattennivån sänks, vilket leder till skador på byggnader och grönområden. Konsekvenserna kommer troligtvis inte visa sig på många år. Vid anläggandet av Västlänken kommer miljoner ton med lera, sten och jord tas ur marken under Göteborg. Detta skapar enorma tomrum. Varken Trafikverket […]

Västlänken – Kan bli en dödsfälla

I projekteringen av Västlänken beslutades det att tunneln inte kommer byggas med full säkerhet. Detta innebär att utrymning av tunneln kommer vara mycket problematisk vid eventuella olyckor, sabotage och terrorattacker. I en rapport från 2015 skriver Trafikverket bland annat följande om säkerhetsarbetet för Västlänken: Säkerhetskonceptet bygger på filosofin att två av varandra oberoende allvarliga händelser/olyckor […]

Västlänken – Byggkaos i minst nio år

Västlänken är ett väldigt stort byggprojekt som beräknas ta nio år. Göteborgs svårhanterliga lera gör dock att man måste räkna med förseningar. Byggprojektet kommer försvåra framkomligheten och resultera i luftföroreningar och höga bullernivåer under mycket långa perioder. Arbetet med att bygga Västlänken kommer ske på 14 olika platser i centrala Göteborg. Trafikverket räknar med att […]

Så mycket kommer Västlänken kosta dig

Västlänken kommer troligtvis bli mer kostsam än man först trott; budgeten på 20 miljarder kronor är bara början. Minst dubbelt så mycket är sannolikt. Det är idag oklart hur de extra kostnaderna ska betalas. I värsta fall får kommunernas skattebetalare stå för notan.

DET GÅR FORTFARANDE ATT STOPPA VÄSTLÄNKEN

DEMONSTRERA MOT VÄSTLÄNKEN 9 SEPTEMBER. SAMLING GUSTAV ADOLFS TORG kl 12:00 VI TÅGAR UPP TILL GÖTAPLATSEN Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (s) har sagt att det är svårt att förklara nyttan med Västlänken för göteborgarna. Självklart är det svårt. Det finns nämligen ingen nytta med Västlänken. Restiderna blir inte kortare och antalet resenärer kan inte öka […]

VÄLKOMMEN TILL VSF´s FOLKöl och föreläsning med STELLAN TENGROTH 1/6

Hej demokrativänner och västlänksmotståndare Den 1:e juni kommer Stellan Tengroth till Hard Rock café och föreläser om sin syn på Västlänken. Föredraget hålls i konferens/festsalen en våning upp på Hard Rock Café. Kl 17:00 öppnar vi dörrarna för mingel och uppvärmning. Kl 18:00 börjar föredraget med Stellan som förväntas ta ca en timma. Därefter är […]

Folköl med VSF – Gäst: Mats Lövgren 4:e maj

            VÄLKOMMEN TILL VSF´s FOLKöl med MATS LÖVGREN 4:e maj 10 år har gått sedan nätverket Stoppa Västlänken nu startade. Grundaren Mats Lövgren gästar Västsvenska Folkinitiativet för att berätta bakgrunden till varför nätverket bildades. Stoppa Västlänken nu har blivit kända i de breda folklagren för inte minst sitt oförtröttliga grävande […]

Aktion Kommunfullmäktige och Folk-öl 20:e April

Den 20:e april samlas vi från klockan 15:00 utanför Kronhuset innan Kommunfullmäktige startar sitt möte 16:00 för att visa politikerna att vi aldrig kommer att ge oss. Vi sluter sedan upp för en gemensam FOLKöl med VSF på Golden Days från kl. 16:00

Välkommen till VSF årsmöte 29 mars

Kallelse och dagordning årsmöte   Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte! Ordförande Bengt Nordfält Nilsson kommer att hålla en kortare inledning där årets stora aktion kommer att presenteras. Vid mötets avslutande bjuder vi på lite fika. NÄR: Onsdag den 29 mars 2017, kl 19:00 – 21:00 VAR: Allégården, Södra Allégatan 4 (Haga) Ni behöver ej anmäla er i […]