Inlägg av Caroline Thelning

Västlänken – Kan bli en dödsfälla

I projekteringen av Västlänken beslutades det att tunneln inte kommer byggas med full säkerhet. Detta innebär att utrymning av tunneln kommer vara mycket problematisk vid eventuella olyckor, sabotage och terrorattacker. I en rapport från 2015 skriver Trafikverket bland annat följande om säkerhetsarbetet för Västlänken: Säkerhetskonceptet bygger på filosofin att två av varandra oberoende allvarliga händelser/olyckor […]

Västlänken – Byggkaos i minst nio år

Västlänken är ett väldigt stort byggprojekt som beräknas ta nio år. Göteborgs svårhanterliga lera gör dock att man måste räkna med förseningar. Byggprojektet kommer försvåra framkomligheten och resultera i luftföroreningar och höga bullernivåer under mycket långa perioder. Arbetet med att bygga Västlänken kommer ske på 14 olika platser i centrala Göteborg. Trafikverket räknar med att […]

Så mycket kommer Västlänken kosta dig

Västlänken kommer troligtvis bli mer kostsam än man först trott; budgeten på 20 miljarder kronor är bara början. Minst dubbelt så mycket är sannolikt. Det är idag oklart hur de extra kostnaderna ska betalas. I värsta fall får kommunernas skattebetalare stå för notan.

DET GÅR FORTFARANDE ATT STOPPA VÄSTLÄNKEN

DEMONSTRERA MOT VÄSTLÄNKEN 9 SEPTEMBER. SAMLING GUSTAV ADOLFS TORG kl 12:00 VI TÅGAR UPP TILL GÖTAPLATSEN Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (s) har sagt att det är svårt att förklara nyttan med Västlänken för göteborgarna. Självklart är det svårt. Det finns nämligen ingen nytta med Västlänken. Restiderna blir inte kortare och antalet resenärer kan inte öka […]

VÄLKOMMEN TILL VSF´s FOLKöl och föreläsning med STELLAN TENGROTH 1/6

Hej demokrativänner och västlänksmotståndare Den 1:e juni kommer Stellan Tengroth till Hard Rock café och föreläser om sin syn på Västlänken. Föredraget hålls i konferens/festsalen en våning upp på Hard Rock Café. Kl 17:00 öppnar vi dörrarna för mingel och uppvärmning. Kl 18:00 börjar föredraget med Stellan som förväntas ta ca en timma. Därefter är […]

Folköl med VSF – Gäst: Mats Lövgren 4:e maj

            VÄLKOMMEN TILL VSF´s FOLKöl med MATS LÖVGREN 4:e maj 10 år har gått sedan nätverket Stoppa Västlänken nu startade. Grundaren Mats Lövgren gästar Västsvenska Folkinitiativet för att berätta bakgrunden till varför nätverket bildades. Stoppa Västlänken nu har blivit kända i de breda folklagren för inte minst sitt oförtröttliga grävande […]

Välkommen till VSF årsmöte 29 mars

Kallelse och dagordning årsmöte   Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte! Ordförande Bengt Nordfält Nilsson kommer att hålla en kortare inledning där årets stora aktion kommer att presenteras. Vid mötets avslutande bjuder vi på lite fika. NÄR: Onsdag den 29 mars 2017, kl 19:00 – 21:00 VAR: Allégården, Södra Allégatan 4 (Haga) Ni behöver ej anmäla er i […]

God Jul från ordförande Bengt

Jag vill tacka alla er som under det gångna året på olika sätt bidragit i kampen mot Västlänken och för demokrati och rättvisa och ser fram emot ett nytt och spännande 2017 med nya utmaningar. 2016 blev ett bra år med start av en ny After Work som fick det finurliga namnet ”Folk-Öl” (vi är […]

Medlemsavgift 2017

BÄSTA MEDLEMMAR, Det har blivit dags att förnya ert medlemskap i det Västsvenska Folkinitiativet. Föreningen är en länk i en lång kedja av människor som aktivt arbetar för att få bort trängselskatten, synliggöra effekterna av och förhindra att pendeltågstunneln Västlänken byggs. Medlemsavgiften kostar 100:-/år och bidrar bl.a. till att vi kan anordna demonstrationer, andra aktioner, […]