Välkommen till VSF årsmöte 29 mars

Kallelse och dagordning årsmöte  

Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte!

Ordförande Bengt Nordfält Nilsson kommer att hålla en kortare inledning där årets stora aktion kommer att presenteras. Vid mötets avslutande bjuder vi på lite fika.

NÄR: Onsdag den 29 mars 2017, kl 19:00 – 21:00
VAR: Allégården, Södra Allégatan 4 (Haga)
Ni behöver ej anmäla er i förväg.

Till er som ännu ej betalt medlemsavgift för 2017, går det bra att göra det till:
Bankgiro: 333-1741
Swish: 1230190256
Glöm inte att ange ert namn och mailadress.
Det går även bra att erlägga medlemsavgift i samband med årsmötet.
Medlemsavgiften är 100 kr.

Dagordning 
§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behörighet
§3 Val av mötets ordförande och sekreterare
§4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§5 Val av två personer att justera protokollet och räkna röster
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
§7 Ekonomisk berättelse för förra året
§8 Revisors berättelse för förra året
§9 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
§10 Årets verksamhetsplan och årets budget
§11 Beslut om medlemsavgift
§12 Val av ordförande
§13 Val av kassör
§14 Val av övriga ledamöter
§15 Val av årets revisor
§16 Val av firmatecknare
§17 Val av årets valberedare
§18 Övriga frågor
§19 Mötets avslutande

VARMT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Västsvenska Folkinitiativet

Ladda ner Kallelse och dagordning som pdf här >>