Västlänkens tillstånd bygger på att det inte finns några terrorhot

Regeringen beslutade 2014-06-26 (sidan 4) att tillåta självutrymning i Västlänken eftersom man antog följande ”filosofiska synsätt” om vad som aldrig kan inträffa:

Säkerhetskonceptet bygger på filosofin att två av varandra oberoende allvarliga händelser/olyckor inte inträffar samtidigt. Ett exempel är att en brand i tåg i Västlänken inte antas inträffa samtidigt som hela elkraftförsörjningen slås ut orsakat av annan händelse.

(…) Vidare baseras säkerhetskonceptet på följande antagna förutsättningar: Järnvägstunnel och stationer projekteras under antagande att det inte föreligger någon hotbild avseende sabotage eller terrorhändelse.

Välkommen till verkligheten och dagens Sverige

GP skriver 2015 i en intervju med integrationspolisen Ulf Boström, att Sverige och Belgien är två ”sovande länder”, lätta att gömma sig i, utan alltför hård punktmarkering från myndigheter och att 40% av alla som reste till terrororganisationen IS kom från Göteborg. Enligt tidningen Metro (2016) har Göteborg hela 28 sk utanförskapsområden.

Det är därför mer än lovligt naivt av en regering att fortsätta tro att en 6 km lång tågtunnel under Göteborg inte kan utgöra ett mål för terrorism. Ovan ”filosofiska resonemang” måste genast uppdateras till ett som är mer förankrat till dagens verklighet.

Räddningstjänsten kritisk till besparingar på parallella räddningstunnlar

Man har tullat på säkerheten genom att ta bort parallella räddningstunnlar på en del sträckor. Något förbundsdirektören för Räddningstjänsten Storgöteborg, Lars Klevensparr, reagerat kraftigt mot. Klevensparr sa redan 2014:

Räddningstjänsten Storgöteborg avråder Trafikverket från att genomföra en sådan grundläggande försämring av möjligheterna till räddningsinsats som borttagande av Västlänkens service- och räddningstunnel bedöms medföra.

2015 larmade Klevensparr igen om farorna med Västlänken:

Nu slår Räddningstjänsten Storgöteborg – återigen – larm om farorna med Västlänken. Anledningen; avsaknaden av en parallell räddningstunnel.

– Jag blir oerhört besviken på Trafikverket om man inte tar till sig våra synpunkter, säger Lars Klevensparr, direktör vid Räddningstjänsten Storgöteborg.

I ett yttrande varnade Räddningstjänsten för att en räddningsinsats kan fördröjas och ta 45 minuter vid en brandkatastrof eller tågolycka i den planerade jättetunneln. Anledningen till oron var att bara vissa delar av Västlänken planeras att ha ett parallellt tunnelrör för räddningsinsatser medan andra sträckor endast förses med insatsschakt.

– Vid olyckor i till exempel Tingstadstunneln kan polisen spärra av trafiken i det ena röret och räddningstjänsten kan då ta sig in till olycksplatsen via dörrar. Men är det bara en tunnel blir det svårt, då kan räddningsinsatsen inte köra in om det exempelvis är rökfyllt vid brand.

Expressen: De larmar om farorna med Västlänken igen

Vad innebär en nedprioriterad säkerhet?

Vad innebär det om en hel dagisklass är på tåget och det måste utrymmas? Vad innebär det för handikappade eller äldre som har svårt att röra sig fort. Vad händer om det blir panik?

Avsaknaden av standardiserade räddningstunnlar gör det både svårare, mer tidsödande och farligare att ta sig ut vid en eventuell brand, ett attentat eller bara vid ett vanligt stopp inne i tunneln.Vissa pendelresenärer väljer kanske bort att åka kollektivt till Göteborg på grund av detta. Det är ju inte helt ovanligt att det blir stopp någonstans i järnvägstrafiken idag och det fortplantar sig längs hela systemet. Som här den 2 oktober 2016.

Det rådde under söndagseftermiddagen totalstopp i tågtrafiken till och från Göteborgs central. Klockan 16.17 meddelade Trafikverket att inga tåg kan ta sig till eller avgå från Göteborgs centralstation på grund av ett elfel. Trafikverkets informatör kunde vid 16.30 inte ge någon prognos för när felet skulle kunna vara avhjälpt…

SVT: Stopp i tågtrafiken från Göteborg

Citybanan i Stockholm är byggd med full säkerhet

Trafikverket skriver så här om den nyinvigda 6 km långa Citybanan i Stockholm och säkerheten:

Till den har vi byggt två stationer och en service- och räddningstunnel som löper parallellt med pendeltågstunneln.

Varför skulle Västlänken behöva mindre säkerhet än Citybanan? Kan tilläggas att Citybanan byggs i det som kallas ”det svenska urberget” som Stockholms berggrund utgörs av och den lämpar sig mycket väl för tunnlar.