Stöd vår informationsverksamhet

Bankgiro: 333-1741

Swish: 1230190256

Bank: Handelsbanken
Clearingnummer: 6692
Kontonummer: 880 815 078

Pengar går till inköp av informationsmaterial och kampanjer
Alla insamlade medel används för att bekosta informationskampanjer föreningen driver i enlighet med de mål som föreningen har. Dessa hittar du under ”OM OSS”. Samtliga engagerade medlemmar och styrelse arbetar ideellt. Föreningens insatser presenteras vid årsmötet i mars varje år. Hit är alla som är medlemmar i Västsvenska Folkinitiativet välkomna.

Vi bedriver informationsverksamhet om sådana händelser i Göteborg som berör många människor – just nu Västlänken. Vi lämnar inte ut uppgifter om vem som donerar pengar till oss då det inte är förenligt med verksamhetens syfte och mål – upplysning om vad som händer och sker i Göteborg.

Fokus Västlänken
Föreningen har under lång tid fokuserat på att upplysa om Västlänken eftersom den kostar mycket, skadar mycket och ger ingen nytta för någon – vare sig göteborgare eller pendlare.

————————————————

Om donationer och sekretess
Datainspektionen reglerar vilka uppgifter som får lämnas ut om tredje part. De skriver så här om ideella organisationer under ”Samtycke enligt personuppgiftslagen”.

”Ideella organisationer kan behandla känsliga personuppgifter utan samtycke men det gäller bara inom ramen för sin verksamhet. Om organisationen vill behandla uppgifter i en annan verksamhet eller om uppgifterna ska lämnas ut till tredje man, måste därför ett uttryckligt samtycke inhämtas från de registrerade för att behandlingen ska vara laglig.

”Personuppgiftslagen (1998:204) 9§, punkterna c, d, under grundläggande krav på behandling av personuppgifter – det innefattar även uppgifter om vem som skänker pengar (red anm).

Om föreningen uttryckt att man inte ger ut uppgifter om vem som skänkt pengar har man alltså inte heller rätt att göra det. Alltså lämnar Västsvenska Folkinitiativet inte ut uppgifter om vem som donerar pengar till vår upplysningsverksamhet.