Det här är Västsvenska Folkinitiativet

Folkrörelse som värnar Göteborgs historia, nutid och framtid

En vaken och engagerad allmänhet är en viktig kugge för en sund och hållbar framtid för Göteborg. Västsvenska Folkinitiativet hjälper till att kanalisera människors engagemang för Göteborg tillsammans med tusentals andra. Vi samlar alla, privatpersoner som företag, som värnar Göteborgs historia, nutid och framtid.

Vi vill att Göteborg blir en trygg, inspirerande och inkluderande stad att bo, arbeta och växa upp i. Vi vill att stadens styrande pratar med oss utan mellanhänder. Vi vill ha en dialog i de stora beslut som påverkar oss alla. Vi vill att stadens invånare har inflytande i stadens utveckling och framtid.

Västsvenska Folkinitiativet är föreningen för dig som vill vara en del av en gemenskap som, gemensamt och individuellt, strävar mot föreningens mål. Vi träffas i verkligheten och vi träffas på Facebook.

Vi vill ha en stad som präglas av tre ord: Förtroende – Tillsammans – Demokrati 

8 Mål

 1. Att Göteborg blir känt som staden där demokratin är ständigt levande och aktuell.
 2. Att folkomröstningar (folkinitiativ) följs.
 3. Att politiker lever upp till de vallöften de avger inför val.
 4. Att politiska beslut grundar sig på behov, sakkunskap och långsiktighet.
 5. Att politiker och tjänstemän hanterar medborgarnas skattepengar med sunt förnuft.
 6. Att Göteborgs kommun granskas av helt fristående revisorer.
 7. Att trängselskatten tas bort eftersom den inte uppfyller sina syften: minskad trängsel, förbättrad miljö och delfinansiering av det Västsvenska paketet. Alternativt att trängselskatten öronmärks för sina syften och utformas rättvist.
 8. Att stadens invånare får ett större inflytande i stadens utveckling och framtid, tex när det gäller stora infrastrukturprojekt som Västlänken.

Vår organisation

Västsvenska Folkinitiativet (VSF) är en ideell, medlemsdriven och partipolitiskt obunden förening. VSF organiseras och administreras av en styrelse som har till uppgift att tillsammans med medlemmarna uppfylla organisationens mål.

Medlemmarna består av människor som på olika sätt vill engagera sig för Göteborg i en positiv och stark medborgarrörelse. Medlemsavgifterna går oavkortat till aktiviteter för att nå föreningens syfte och mål.

2018 års styrelse består av: Caroline Thelning (ordförande) Bengt Nordfält Nilsson (kassör och medlemsansvarig) Patrik Hultman, Annika Bergentall och Klaes-Göran Lundgren.

Våra metoder

Genom att metodiskt bygga upp en aktiv medborgarorganisation kan vi bidra till att Göteborg får en levande demokrati och ett större förtroende för folkvalda/folbetalda. Gemensamt kan vi stötta och påverka våra politiker och tjänstemän att fatta beslut vi alla kan leva med. VSF utgår i sina demokratikrav och mål från Sveriges Riksdag Svensk Författningssamling.

Våra medel för förändring är ett medlemsdrivet opinionsarbete genom:

 • Aktioner på gator och torg där vi upplyser allmänheten om konsekvensen av politiska beslut
 • Demonstrationer och manifestationer
 • Föreläsningar av sakkunniga, insatta medborgare
 • Debatter med stadens politiker och tjänstemän
 • Insändare till media
 • Aktivitet i sociala nätverk
 • Samarbetar med andra grupper som delar våra mål

Vår bakgrund

Västsvenska Folkinitiativet startades i november 2014 som en reaktion på politikernas svek i valet 2014. De lovade innan valet att följa resultatet i folkomröstningen om trängselskatten. 73% röstade och 57% sa nej. Under samma period kom det också fram mer skrämmande information om Västlänken.

Den 22 november 2014 hölls den första folkliga demonstrationen och 5 000 upprörda göteborgare marscherade ut i novemberkylan för att visa sitt missnöje. Trots det anmärkningsvärda att göteborgare, ur alla samhällsklasser och med olika politiska åsikter, samlades på gator och torg för ett gemensamt protesttåg, tog inte politikerna intryck.

Den 7 mars 2015 var det därför dags igen. Denna gång marscherade 10 000 göteborgare i protest men politikerna reagerade inte denna gång heller.

9 september 2017. Nu demonstrerade 12 000 göteborgare. Igen. Hur många gånger skall vi och experterna säga att Västlänken skall skrotas till förmån för något som bidrar till samhällsutveckling.

Vi känner oss manande att fortsätta tills Göteborgs politiker lyssnar!