12 000 visade sitt missnöje med Västlänken den 9 september 2017

Den 9 september tågade över 12 000 göteborgare mot Västlänken och det är en uppslutning i sann demokratisk anda inget politiskt parti idag någonsin kan uppnå. Här samlades människor som drivs av en enorm kärlek till Göteborg. Kärleken och engagemanget till staden genomsyrade hela tåget. Och det syns på bilderna från demonstrationen; det var glada ansikten – unga som gamla som gick där, folk är så evinnerligt trötta på att vara missnöjda och maktlösa. Och på politiker som vara sig lyssnar eller kan fatta bra beslut. Folk vill bidra till ett bättre Göteborg.

Polis som närvarade vid demonstrationen uppgav efteråt följande siffror för antalet deltagare: Gustav Adolfs Torg 10 000 – 12 000 st. Götaplatsen 14 000 – 15 000 st. Vi sätter då siffran 12 000 så ligger vi inte i överkant.

Nu fortsätter vi kämpa för vårt Göteborg – och alla är välkomna med på det tåget!
Vill du bli medlem? Det gäller även för hela 2018 from nu.

Vad händer efter demonstrationen?

Informationsarbetet kring Västlänken fortsätter. Vi har idag närmare 100 informatörer spridda över hela Göteborg som informerar  om Västlänken. Vi vill gärna bli fler än kommunens 230 st. Även kringkommunerna kommer drabbas av att Västlänken inte kan leva upp till sina mål. Här behövs också informatörer.  Tag kontakt med volontar@folkinitiativet om du vill veta mer! Efter demonstrationen kommer vi lägga ännu större kraft på att nå ut med fakta och relevant information om Västlänken och att den går att stoppa – bara den politiska viljan och civilkuraget infinner sig.
Juridiska arbetet sköts av nätverket Skona Göteborg och de kommer fortsätta både sitt juridiska arbete och sitt grävande efter fakta. Vi donerar även en del av våra insamlade medel till Skona Göteborg och det juridiska arbetet.
Maila politiker och myndigheter kontinuerligt. Ställ frågor och begär svar som går att förstå, ställ följdfrågor om du inte är nöjd. Dela med dig av svar på Facebookgrupperna: Västsvenska Folkinitiativet och Stoppa Västlänken Nu.
Håll dig uppdaterad via Facebook och Folkinitiativets hemsida, vi kommer kontinuerligt att publicera senaste nytt om Västlänken i dessa media! Västsvenska Folkinitiativet, Stoppa Västlänken Nu

Tack för att du läst så här långt! Vi ses, hörs och påverkar Göteborgs framtid i en positiv riktning – vi vill ha mer bostäder, mer kollektivtrafik och ett enkelt sätt att resa till, från och inom Göteborg!

Västlänken är inte påbörjad

Det som sker just fram till eventuella klartecken för Västlänken är förberedande arbete på kommunal mark. För dessa behövs inga tillstånd. Det är en chanstagning av ansvariga inom kommunen och visst kostar det skattepengar.

Mark- och miljödomstolen kan sätta stopp för Västlänken eller ställa så höga krav på utförandet att den blir svår att genomföra. Ett eventuellt tillstånd från Mark- och miljödomstolen kommer att överklagas till högre instanser. Vill du läsa om de juridiska arbetet med att stoppa Västlänken kan du följa det på Nätverket Skona Göteborgs hemsida.

Oavsett hur mycket förberedelser som görs i förtid eller t.o.m. om bygget skulle påbörjas så klarar inte Västlänken leva upp till de mål som är satta. Tvärtom hindrar de utvecklingen av Göteborg och drar ner kapaciteten på Göteborg C. Byggets miljö- och klimatpåverkan kommer fortfarande vara lika förödande. Därför är dina frågor och ditt engagemang viktigt och avgörande. Tillsammans gör vi alltid skillnad!

Västlänken går fortfarande att stoppa – den är ingen naturlag. Det handlar om vilja.

Stöd Göteborgs framtid

Bankgiro: 333 – 1741, Swish: 1230 19 02 56

Pengarna går oavkortad till kostnader för informationsarbetet med Västlänken och nätverket Skona Göteborgs juridiska insatser som kan stoppa Västlänken.

Bli volontär

Vi behöver alltid volontärer för att dela ut information om Västlänken i olika stadsdelar och kommuner. Maila: volontar@folkinitiativet.se.

Bli sponsor

Oavsett tusentals ideella arbetstimmar kostar det att ta fram informationsmaterial som trycksaker, tält, banderoller, skyltar, beach-flaggor och hålla dem uppdaterade, tillstånd för att få stå på specifika platser. Dessutom kostar marknadsföring på Facebook några hundralappar varje månad. Vi donerar även till skona Göteborgs juridiska arbete när det finns överskott.

Nätverk och organisationer vi samarbetar med

Stoppa Västlänken nu Nätverk som informerar om Västlänken och dess risker
Wiki Stoppa Västlänken nu Wiki med samlat material gällande Västlänken
Trädplan Vill bevara och utveckla Göteborgs gröna miljöer
Station Gårda Vill bygga station i Gårda, kollektivtrafik och stadsutveckling
Nya Göteborg C Vill vässa det Västsvenska paketet
Framtid Göteborg Vill stoppa Västlänken och utreda andra alternativ
Västlänken floskler fakta Sammanställning av Mikael Bigert 2014