Medlemsavgift 2017

BÄSTA MEDLEMMAR,

Det har blivit dags att förnya ert medlemskap i det Västsvenska Folkinitiativet.
Föreningen är en länk i en lång kedja av människor som aktivt arbetar för att få bort trängselskatten, synliggöra effekterna av och förhindra att pendeltågstunneln Västlänken byggs.

Medlemsavgiften kostar 100:-/år och bidrar bl.a. till att vi kan anordna demonstrationer, andra aktioner, låta trycka upp informationsmaterial och stötta kampen på andra sätt.

Vi samlar människors engagemang och kärlek för Göteborg!
Tack för ert stöd.

Varma hälsningar
Styrelsen i det Västsvenska Folkinitiativet


OBS! Glöm inte att uppge namn och emailadress på inbetalningen.
Bankgiro: 333-1741
Swish: 1230190256

Bank: Handelsbanken
Clearingnummer: 6692
Kontonummer: 880 815 078

Är du ny medlem får du gärna registrera dig i vårt medlemsformulär här >>