…något att titta närmare på…

God morgon 🙂

Jag undrar vad det är för slags jurister som högre tjänstemän och politiker i Göteborgs kommun hänvisar till när de har gjort bort sig och säger: ”Jag skall be våra jurister att se över det här”.

För Jurist är ingen skyddad yrkestitel vilket innebär att man egentligen inte behöver ha någon formell juristexamen om man inte arbetar som advokat, Dispaschör, Domare, Generaladvokat, Hovauditör, Justitiesekreterare, Kronofogde, Lagrådsledamot, Notarius Publicus, Offentlig försvarare, Fiskal, Åklagare eller auditör.

Så när miljonerna rullar iväg åt alla möjliga håll på grund av att någon i beslutandeställning har haft noll koll, då undrar jag vilken av ovan nämnda jurist man använder sig av. Men det kan man nog inte svara på för: ”Man äger inte frågan”.

Allt Gott / Eva

Nota Bene: Trängselskatten skall bort. Västlänken kommer aldrig att byggas. Vi kan bättre!