Sakkunniga väljare sökes för att handleda politiker

Sakkunniga väljare sökes för att handleda politiker – ny tjänst from 1 april 2017

Sakkunniga väljare sökes för att dagligen bistå politiker och tjänstemän att tolka och förstå verkligheten, att sätta upp mål, följa planer och följa upp dem. Samarbeta med andra förvaltningar, och påminna dem om vad de lovar på valdagen.

Om du tror du passar för detta arbete beskriv inom vilket område du upplever att du kan bra.

Skicka in din ansökan till Göteborgs Stad och skriv namnet på den politiker, tjänsteman eller förvaltning du vill hjälpa eller maila personen direkt via stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se