Taggarkiv: Göteborgs Kulturkalas

Medborgardialog, för vem?

Vi medborgare erbjöds lördagen den 20 augusti att under 5 minuter prata enskilt med olika politiker, bl.a. Johan Nyhus angående Västsvenska Paketet. Ingen annan hörde vad som sades.

Det blev en synnerligen urvattnad historia inte bara för att det regnade, utan för att det inte gav något. Inget nytt som bidrog till att förklara varför Västlänken fortfarande är aktuell.

Caroline Thelning, som representerade Västsvenska Folkinitiativet, pratade själv med Johan Nyhus och lämnade över fakta om Västlänken och dess restids-effekter. Nu kan åtminstone inte Johan Nyhus säga att han ”inget visste” som i fallet med Vattenblasket på Avenyn.

Vad har denna vecka kostat oss skattebetalare? Var det värt det?

Material som delades ut:
Propaganda och fakta om Västlänken, PDF >>
Restidseffekter Västlänken, PDF >>

Caroline Thelning pratar med Johan Nyhus på Kulturkalaset 20 Augusti, Youtube

Aktion Moteld – Västlänken på Kulturkalaset

OBS! UPPDATERAD TID – VI TRÄFFAS KL 16.00 LÖRDAG 20 AUGUSTI VID STORANS PARKERING

VÄSTLÄNKEN PÅ KULTURKALASET VID STORA TEATERN HELA VECKAN
Göteborgs Stad tillsammans med Trafikverket står under Kulturkalaset, 16-21 augusti, vid Stora Teatern för att sprida propaganda om fördelarna med Västlänken, bekostat av våra skattepengar.
FAKTA IGNORERAS FORTARANDE – MEN SKAM DEN SOM GER SIG!

VÄSTSVENSKA FOLKINITIATIVET FOKUSERAR PÅ LÖRDAGEN 20 AUGUSTI
VSF fokuserar på lördagen den 20 augusti då dagens tema enligt programmet är Träffa politiker som företräder Västsvenska paketet.
Politikerna kommer vara på plats från kl 16.00 och det är ju dem vi vill träffa.

Ur programmet:
12.00 – 20.00 Utställningen öppen
16.00 – 16.30 Invigning av dagens aktiviteter
16.30 – 18.00 Speed meeting med politiker
18.00 – 20.00 Träffa politiker i utställningsmonter
 
– Gå dit, ifrågasätt och kräv svar om: NYTTA, TID, FAROR OCH ALTERNATIV!

Om Västlänken varit ”grön, skön och nära” varför behövs det då läggas så många miljoner på att övertyga oss om att den löser problemen med kapaciteten/regionförstoringen/ stadsutveckling/miljön? Vi vet ju att den inte uppnår detta.

GEMENSAM SAMLING VID PARKERINGEN MOT ALLÉN
För de som vill gå gemensamt, samlas vi vid hörnet av parkering mot Allén kl. 16:00. På plats finns Caroline Thelning från styrelsen, medlemmar samt vänner. Vi kommer som privatpersoner och ställer relevanta frågor under dagen.

KOM DIT
Om du vill STOPPA VÄSTLÄNKEN, pendeltågtunneln som sägs vara en satsning på Göteborg och framtiden men som inte förbättrar, förkortar eller förenklar resandet för vare sig oss eller de pendelresenärer, som tunneln är (var) avsedd för.

BJUD IN OCH TA MED VÄNNER – ALLA ÄR VARMT VÄLKOMMNA!
Caroline Thelning och styrelsen Västsvenska Folkinitiativet

Länk till VSF event på Facebook >>
Länk till Göteborg stad och Trafikverkets program på Kulturkalaset 20 augusti >>