Taggarkiv: Rädda Liseberg

Tusen tack för er insats under Rädda Liseberg-dagarna!

Hatten av för alla eldsjälar som under Lisebergs trädgårdsdagar, trotsade väder och vind, eller på andra sätt gjorde det möjligt att informera folk om hur Västlänken kommer att drabba bl.a. Liseberg.

Motståndet mot detta illa genomtänkta projekt ökar, vilket SOM-institutets nästa rapport sannolikt kommer att visa.
Det märks väldigt tydligt när man är ute på stadens gator och träffar folket, att väldigt många är negativa och ytterst få är positiva till Västlänken eller för den delen trängselskatten.
De positiva är sällan pålästa utan har mer eller mindre gått på propaganda-bluffen om Västlänken som lösningen på de flesta av Göteborgs kollektivtrafik/järnvägsproblem, när det i själva verket är så att VL skapar problem under byggtiden och löser inga problem vid drift.

Vill vi verkligen att Liseberg ska förvanskas i onödan?
Att Hagaparken skövlas i onödan?
Att många skall tvingas flytta från sina hem under byggtiden?

DITT ENGAGEMANG ÄR VIKTIGT!
Det är på gator och torg, vi kan påverka och informera de som ännu inte vet. Sociala media är en viktig bas för att inhämta och dela information och fakta, men för att nå alla de som ännu inte vet vad Västlänken är, eller hur illa det kan gå med bygget, är det avgörande att vi finns ute i verkligheten bland folket.

Personer med anknytning till Liseberg tillhör i stor utsträckning de som är negativa, men ligger lågt med det utåt. TYVÄRR! När kommer nästa visselblåsare?

Tack Ann-Britt Lundqvist, Anne-Catrine Heldtander, Annelie Pernheden, Bo Janstrand, Caroline Thelning, Catarina Pettersson, Dan Gustafsson, Eva Smedberg, George Jonasson, Gisela Grahm, Jan Sylvan, Katarina Ivarsson, Klaes-Göran Lundgren, Lena Olsson, Lillvor Snow, Malin Igemark, Margareta Rodbo, Michael Manthey, Nette Strunge, Ove Finndin, Peter Forsell, Veronica Öjeskär, Åsa Sernebrink, som på olika sätt medverkat under Trädgårdsdagarna!

Det är fin samling människor, men vi behöver bli fler.
Har jag missat någon? Skicka ett meddelande till bengt.nordfalt@folkinitiativet.se så minns jag er nästa gång.
NI BEHÖVS!
Organisera er.
Bli medlem i Västsvenska Folkinititativet här >>

Bengt Nordfält Nilsson
Ordförande Västsvenska Folkinitiativet