Taggarkiv: Residenset

VSF informerar om konsekvenser för Residenset om Västlänken byggs

Lördagen 28 maj har Göteborgs Residens, som är landshövdingens bostad och Göteborgs äldsta boningshus från 1648 på Södra Hamngatan 1 öppet hus.

I samband med att Residenset under denna enda dag öppnar sina dörrar för allmänheten, kommer Västsvenska Folkinitiativet finnas på plats och informera de besökare som är intresserade om Västlänkens konsekvenser för Göteborg.

  • Tunneln under Residenset skulle gå enbart 7 meter från Residensets golv. Vibrationer från sprängningar, pålningar och tåg skulle fortplanta sig mellan berg och upp genom husets källare.
  • Schaktet skulle bli ca 20 m brett.
  • Övergångar mellan tunnel som ligger i lera (betongtunnel) och bergtunnel är svåra. Övergångarna som skall göras under Residenset är det mest kritiska avsnittet av Västlänken p.g.a. mycket liten bergtäckning.
  • Trafikverket och Statens Fastighetsverk (ägare) är inte överens om hur det ser ut under Residenset. Kvarteret bredvid ligger på lera och det innebär en stor risk och stor sannolikhet att husen skadas då röta uppstår på rustbäddarna (träpålar eller risbäddar) när vattnet rinner ut i schakten. Husen sjunker i marken eller bryts sönder. En process som syns upp till 15 år senare (Linnégatan 40 hus på 70-talet). Det riskerar att drabba även Residenset.
  • Södra Hamngatan stängs av för biltrafik under byggtiden 9 år + tiden för förberedande arbeten.

Göteborg har få kulturskatter kvar, låt oss vara rädda om de som finns!
Varför riskera dom om det inte behövs?
Var rädd om Göteborg, utveckla istället Göteborg – Stoppa Västlänken!

Ladda ner och skriv ut ”Konsekvenser för Residenset om Västlänken byggs” som pdf här >>

Läs mer om Öppet hus på Residenset på Statens Fastighetsverks hemsida här >>