JA! Västlänken GÅR att STOPPA!

Här följer de formella processer som Västlänken måste passera:

 1. GODKÄNNANDE AV DETALJPLANEN
  som utförs av kommunstyrelsen och som tidigast kan ske i början av 2016…OCH som kan ÖVERKLAGAS.

  ÖVERKLAGAN av DETALJPLANEN görs till Länsstyrelsen av de sakägare (t.ex. boende i planområdet eller av fastighetsägare) som lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN (MMD) och deras beslut kan i vissa fall överklagas till MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN (MÖD).

Även om kommunen godkänner detaljplanen, så är beslutet underordnat ett…

 1. FASTSTÄLLANDE AV JÄRNVÄGSPLANEN
  som utförs av Trafikverkets planprövning i Borlänge.
  Därefter kan den ÖVERKLAGAS och då är det REGERINGEN som tar ställning.

  ÖVERKLAGAN av JÄRNVÄGSPLANEN
  Endast organisationer och, under vissa premisser, ideella föreningar (318 yttranden) har sedan rätt att överklaga regeringens beslut till Högsta Domstolen. För detta krävs prövningstillstånd av Kammarrätten.

Trafikverket räknar själva med att Järnvägsplanen kommer att ha vunnit laga kraft tidigast under 2017.

 1. TRAFIKVERKET MÅSTE ANSÖKA OM TILLSTÅND HOS MMD
  I april-maj 2015 bjöds allmänheten in till samråd och ca 300 yttranden lämnades in.

Trafikverket räknar med att skicka in ansökan vid kommande årsskifte och även här ha en lagakraft vunnen dom under 2017.

Med den mängd yttrande som har inkommit och den mängd handlingar som måste genomlysas av MMD, är det inte troligt att detta tar mindre än ett år. Ett mindre omfattande mål som avgjordes nyligen (Hake fjord) tog två år. Om MMD skulle ge sitt tillstånd, vilket många håller för otroligt på grund av de omfattande miljöeffekterna av själva bygget, så kommer domen garanterat överklagas till MÖD.
Även i MÖD är processtiden knappast mindre än ett år.

Som alla förstår är vi framme vid valet 2018 innan dessa processer är avslutade. Skulle Västlänksmotståndarna inte få framgång i de juridiska processerna, vilket torde i så fall bero på begränsade ekonomiska resurser att lägga på jurister, så återstår endast en politisk omvändning. Då är det DU och JAG som aktivt väljer bort att rösta på de partier som stödjer Västlänksprojektet.

Informationen är hämtad från Nätverket: stoppavastlanken.nu

 Ladda ner denna informationstext här >>, skriv ut och sprid till alla Göteborgare som bör informeras.