Bengt Nordfält Nilsson

Ny ordförande i Västsvenska Folkinitiativet

Ett stort TACK till alla de medlemmar som kom till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte i Axelhuset på Axel Dahlströms torg söndagen 13/3!
Både gamla och nya medlemmar kom och det är alltid lika trevlig att träffas i verkligheten och utbyta tankar och idéer om hur vi skall fortsätta vårt gemensamma arbete.

Huvudnyheten från årsmötet var att mötet valde en ny ordförande. Därför säger vi varmt välkommen till Bengt Nordfält Nilsson! Bengt känner de flesta igen från när han höll minnestalet på Gustaf Adolfs torg 14 september 2015, men han kommer publicera en närmare presentation av sig själv inom kort.

Naturligtvis tackar vi även Eva Smedberg för hennes insats som ordförande i föreningen sedan starten i november 2014! Hon sitter kvar i styrelsen som suppleant vilket vi är oerhört glada över och fortsätter med sin blogg här på sidan.

Mötet gjorde även några omval i form av Veronica Öjeskär som ledamot, Caroline Thelning och Lena Larsson som suppleanter. Det beslutades att utöka styrelsen med två suppleanter varav Eva Smedberg är den ena och Emma Posner den andra. Varmt välkommen även till Emma som är ny i styrelsen!

Västsvenska Folkinitiativets styrelse 2016 består nu av:
Bengt Nordfält Nilsson, ordförande
Dan Gustafsson, ledamot
Samuel Ring, ledamot
Åsa Sernebrink, ledamot
Veronica Öjeskär, ledamot
Caroline Thelning, suppleant
Eva Smedberg, suppleant
Lena Larsson, suppleant
Emma Posner, suppleant

Mötet godkände även det nya stadgeförslag som utarbetats under året och delgivits medlemmarna innan mötet.
Protokoll från årsmötet kommer att publiceras här på hemsidan när det är justerat.

Efter årsmötet höll vår nye ordförande Bengt en mycket intressant föreläsning om ”Lyckade Folkinitiativ genom tiderna”, där han nämnde Almstriden i Stockholm, ockupationen av Haga samt Kungstorgsockupationen. Den senare var Bengt själv delaktig i och det var mycket intressant att lyssna på hur de lyckades i en tid utan sociala medier och mobiltelefoner. Det inspirerar!