Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte 13 mars!

Kallelse och dagordning årsmöte  

Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte!

Efter årsmötet bjuder vi på fika och sedan kommer Bengt Nordfält Nilsson berätta om sina erfarenheter när byggandet av Kungstorgsgaraget stoppades 1976.

NÄR: Söndagen den 13 mars 2016, kl 13.00
VAR: Axelhuset på Axel Dahlströms torg (Högsbo)
Ni behöver ej anmäla er i förväg.

Till er som ännu ej betalt medlemsavgift för 2016, går det bra att göra det till  Bankgiro: 333-1741, ange ert namn och mailadress. Det går även bra att erlägga medlemsavgift i samband med årsmötet. Medlemsavgiften är endast 100 kr.

Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behörighet
§3 Val av mötets ordförande och sekreterare
§4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§5 Val av två personer att justera protokollet och räkna röster
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
§7 Ekonomisk berättelse för förra året
§8 Revisors berättelse för förra året
§9 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
§10 Årets verksamhetsplan och årets budget
§11 Beslut om medlemsavgift
§12 Val av ordförande
§13 Val av kassör
§14 Val av övriga ledamöter
§15 Val av årets revisor
§16 Val av firmatecknare
§17 Val av årets valberedare
§18 Övriga frågor
§19 Mötets avslutande

VI GER OSS ALDRIG VARMT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Västsvenska Folkinitiativet

Ladda ner Kallelse och dagordning som pdf här >>

Ladda ner Kompletteringar årsmöte här >>

Ladda ner förslag till Stadgeändringar här >>