Så mycket kommer Västlänken kosta dig

Västlänken kommer troligtvis bli mer kostsam än man först trott; budgeten på 20 miljarder kronor är bara början. Minst dubbelt så mycket är sannolikt. Det är idag oklart hur de extra kostnaderna ska betalas. I värsta fall får kommunernas skattebetalare stå för notan.

2009 beräknades Västlänken kosta 20 miljarder kronor. 2018 har denna kostnad dock redan stigit till 29 miljarder kronor. Liknande projekt i Boston, Amsterdam och Stockholm resulterade i kostnader som varit två till sju gånger så höga som man från början räknat med. Central Artery Tunnel, även kallad The Big Dig, i Boston skulle ta 6 år och kosta 20 miljarder kronor att bygga. Men den tog 23 år och kostade 150 miljarder kronor att bygga.

Att Västlänken kommer kosta minst 60 miljarder kronor är en konservativ uppskattning. Den kommer därmed bli Sveriges dyraste infrastrukturprojekt någonsin, säger Hans Janzon, geolog och tunnelexpert.

De negativa ekonomiska effekterna av Västlänken är som ringar på vatten. Västlänken är tänkt som en utbyggnad av pendeltrafiken till och från Göteborg. Ironiskt nog tar den resurser från den nödvändiga utbyggnaden av kollektivtrafiken i Göteborg och utbyggnad av järnvägsbanorna runt staden, som skulle kunna öka pendlingstrafiken. Andra konsekvenser av bygget av Västlänken är att bostadsbyggande fördröjs och att stadens handel och turistnäring blir lidande.

Jag drivs väldigt av att åstadkomma resultat. Hur kan man använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt? De där frågorna ligger mig varmt om hjärtat, jag har ju varit ekonomidirektör också, sa Lena Erixon 2015 när hon tillträdde som generaldirektör för Trafikverket.

Den initiala kostnaden för Västlänken, på 20 miljarder, tas från det Västsvenska paketet, som finansierats till hälften av staten. Resten finansieras av trängselskatt och kommunala skatter. Dessa kostnader är dock alltså bara början, om man ska tro experterna. Riksrevisionen har redan fastslagit att projektet är underfinansierat med 20-35 miljarder kronor. Hur de extra kostnaderna ska betalas är idag oklart. Det finns risk för att det är kommunernas skattebetalare som får stå för notan.

Är Västlänken verkligen det ”bästa” sättet att använda skattebetalarnas pengar på?

Läs om hur Västlänken inte kommer påverka kapaciteten för pendeltågstrafiken

 

I den här filmen undrar ”en helt vanlig göteborgare” hur mycket Västlänken kommer kosta. Svaret är svävande.

 

Den 9 september kan DU stoppa Västlänken. Lägg din röst i Göteborgs kommunalval på ett parti som går till val på att de ska stoppa Västlänken.

För vem byggs Västlänken egentligen?

Västlänken påstås göra pendling från andra kommuner "enklare, snabbare och ge färre byten".

Sanningen är att antalet byten kommer vara samma som tidigare och omvägen runt Haga kommer öka restiden för alla som inte pendlar från Kungsbacka till Haga.

www.folkinitiativet.se

 

Detta är artikel ett av fem om Västlänken, pendeltågtunneln under Göteborg, producerad av Västsvenska Folkinitiativet. Underlagen till artiklarna kommer från Trafikverket, Göteborgs Stad, förvaltningar och myndigheter, oberoende experter samt artiklar från media. Länkar till dessa hittar du på www.folkinitiativet.se.