Västlänken – Byggkaos i minst nio år

Västlänken är ett väldigt stort byggprojekt som beräknas ta nio år. Göteborgs svårhanterliga lera gör dock att man måste räkna med förseningar. Byggprojektet kommer försvåra framkomligheten och resultera i luftföroreningar och höga bullernivåer under mycket långa perioder.

Arbetet med att bygga Västlänken kommer ske på 14 olika platser i centrala Göteborg. Trafikverket räknar med att arbetet ska pågå i nio år, men komplicerade projekt som Västlänken råkar nästan alltid ut för förseningar. Göteborgs lera anses dessutom vara särskilt problematisk att arbeta i. Boston Central Artery Tunnel, ett liknande projekt, skulle ta sex år att bygga, men blev färdigt först efter 23 år.

Det är varje väg- och vatten-ingenjörs mardröm att göra underjordskonstruktioner i lera. Det är väldigt svårt att få konstruktionen att vara stabil och vattentät, säger Hans Janzon, geolog och tunnelexpert.

Framkomligheten i centrala Göteborg kommer begränsas kraftigt, även för kollektivtrafiken, vilket resulterar i stora utsläpp, som förvärras ytterligare av över 1,2 miljoner tunga lastbilstransporter. Man måste dessutom använda sig av stora mängder betong för att bygga i den svårbearbetade leran. I slutändan kommer byggprojektet orsaka minst 350 miljoner ton miljöfarliga CO-utsläpp i luften.

Av Trafikverkets material framgår vidare att utsläppen av klimatpåverkande koldioxid från betongarbeten och transporter under byggtiden är större än de miljövinster i form av minskad biltrafik som uppkommer under Västlänkens 100-åriga livstid, säger Göran Värmby, tidigare miljöchef Göteborgs stad.

Riktlinjer för bullernivåer kommer även de överskridas under arbetstiderna 7-22 på vardagar och 7-19 på helgerna. Såvida inte arbetet blir försenat. Då kommer arbetet, och därmed bullret, pågå dygnet runt. Boende i utsatta områden ska erbjudas evakueringslägenheter under dagtid, men det har visat sig vara svårt att hitta några.

Kapacitetsbristen för tågtrafiken ligger ute på de stora banorna in till Göteborg. Detta kan Västlänken, som endast ligger i Göteborg, inte påverka över huvud taget. Frågan är – borde Västlänken byggas över huvud taget?

Läs om hur Västlänken inte kommer påverka kapaciteten för pendeltågstrafiken

I den här filmen undrar ”en helt vanlig göteborgare” hur mycket luftföroreningar och byggbuller göteborgarna kan vänta sig vid byggandet av Västlänken. Svaret är oroväckande.

Den 9 september kan DU stoppa Västlänken. Lägg din röst i Göteborgs kommunalval på ett parti som går till val på att de ska stoppa Västlänken.

För vem byggs Västlänken egentligen?

Västlänken påstås göra pendling från andra kommuner "enklare, snabbare och ge färre byten".

Sanningen är att antalet byten kommer vara samma som tidigare och omvägen runt Haga kommer öka restiden för alla som inte pendlar från Kungsbacka till Haga.

www.folkinitiativet.se

 

Detta är artikel två av fem om Västlänken, pendeltågtunneln under Göteborg, producerad av Västsvenska Folkinitiativet. Underlagen till artiklarna kommer från Trafikverket, Göteborgs Stad, förvaltningar och myndigheter, oberoende experter samt artiklar från media. Länkar till dessa hittar du på www.folkinitiativet.se.