Västlänken – Kan bli en dödsfälla

I projekteringen av Västlänken beslutades det att tunneln inte kommer byggas med full säkerhet. Detta innebär att utrymning av tunneln kommer vara mycket problematisk vid eventuella olyckor, sabotage och terrorattacker.

I en rapport från 2015 skriver Trafikverket bland annat följande om säkerhetsarbetet för Västlänken:

Säkerhetskonceptet bygger på filosofin att två av varandra oberoende allvarliga händelser/olyckor inte inträffar samtidigt. Ett exempel är att en brand i tåg i Västlänken inte antas inträffa samtidigt som hela elkraftförsörjningen slås ut orsakat av annan händelse.

Och:

Järnvägstunnel och stationer projekteras under antagande att det inte föreligger någon hotbild avseende sabotage eller terrorhändelse.

Detta betyder alltså att om ett tåg i tunnlarna drabbas av strömavbrott samtidigt som en brand utbryter, vare sig det är fråga om en olycka eller sabotage, kommer man stå utan beredskap, eftersom man förutsätter att det inte händer. Västlänken kommer därför inte ha ett fullständigt utbyggt system av parallella räddningstunnlar för utrymning vid nödfall. Detta kan jämföras med Citybanan i Stockholm som har byggts med full säkerhet.

Vid olyckor i till exempel Tingstadstunneln kan polisen spärra av trafiken i det ena röret och räddningstjänsten kan då ta sig in till olycksplatsen via dörrar. Men är det bara en tunnel blir det svårt, då kan räddningsinsatsen inte köra in om det exempelvis är rökfyllt vid brand, har Lars Klevensparr, direktör vid Räddningstjänsten Storgöteborg 2014, sagt.

Detta får till följd att en räddningsinsats vid exempelvis brand i Västlänken kan ta upp till 45 minuter. Utrymning av individer som har svårt att röra sig skulle vara ännu mer problematisk. Varje minut räknas vid en brand. I en tunnel är risken för rökförgiftning väldigt hög. Räddningstjänsten har vid upprepade tillfällen avrått Trafikverket från att bygga Västlänken utan tillbörliga säkerhetsåtgärder.

Jag blir oerhört besviken på Trafikverket om man inte tar till sig våra synpunkter, har Lars Klevensparr sagt.

Så om Västlänken byggs måste man inte bara fråga sig vem som kan ha användning för den, utan även om det är värt att riskera livet för att åka genom tunneln?

Läs om hur Västlänken inte kommer påverka kapaciteten för pendeltågstrafiken

I den här filmen undrar ”en helt vanlig göteborgare” hur säker Västlänken egentligen kommer vara. Svaret är skrämmande.

Den 9 september kan DU stoppa Västlänken. Lägg din röst i Göteborgs kommunalval på ett parti som går till val på att de ska stoppa Västlänken.

För vem byggs Västlänken egentligen?

Västlänken påstås göra pendling från andra kommuner "enklare, snabbare och ge färre byten".

Sanningen är att antalet byten kommer vara samma som tidigare och omvägen runt Haga kommer öka restiden för alla som inte pendlar från Kungsbacka till Haga.

www.folkinitiativet.se

 

Detta är artikel tre av fem om Västlänken, pendeltågtunneln under Göteborg, producerad av Västsvenska Folkinitiativet. Underlagen till artiklarna kommer från Trafikverket, Göteborgs Stad, förvaltningar och myndigheter, oberoende experter samt artiklar från media. Länkar till dessa hittar du på www.folkinitiativet.se.