Taggarkiv: Göteborg

DET GÅR FORTFARANDE ATT STOPPA VÄSTLÄNKEN

DEMONSTRERA MOT VÄSTLÄNKEN 9 SEPTEMBER.
SAMLING GUSTAV ADOLFS TORG kl 12:00 VI TÅGAR UPP TILL GÖTAPLATSEN

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (s) har sagt att det är svårt att förklara nyttan med Västlänken för göteborgarna. Självklart är det svårt. Det finns nämligen ingen nytta med Västlänken.

Restiderna blir inte kortare och antalet resenärer kan inte öka eftersom antalet tåg minskar. Istället väljer politikerna att prata om luddiga begrepp som regionförstoring och en nära och grön stad. Miljontals skattekronor har betalats till PR-byråer för att du ska tycka att Västlänken är framtiden.

Vi som protesterar mot Västlänken är för en bra kollektivtrafik och en grön stad. Hjälp politikerna att riva upp det dummaste beslut som någonsin fattats i Göteborg. Stoppa Västlänken i sin nuvarande form och kom fram med ett hållbart och miljövänligt alternativ som gör det bättre att åka till, från och inom Göteborg.

Varför demonstrerar vi – se en kort introduktionsfilm (1:52 min)

FLYGBLAD
Här kan du själv printa ut flygblad  (pdf):
Stoppa Västlänken A5
Stoppa Västlänken A4
Stoppa Västlänken A3

BLI VOLONTÄR
Som volontär hjälper du till att informera om Västlänken och hur lite nytta den generar och informerar och uppmanar folk att gå med i demonstrationen mot Västlänken den 9 september. Läs mer under Bli volontär.

Gemensamma informationsaktioner
Som volontär kan du vara med på informationsaktioner vi genomför när politikerna och kommunikatörer har olika informationskampanjer om Västlänken på olika ställen i Göteborg. Dessa annonseras på Facebookgruppen Västsvenska Folkinitiativet och här på hemsidan.

Egna aktioner
Du kan även dra ihop ett eget gäng eller gå ut själv och dela ut flygblad i den egen stadsdel. Lägg i brevlådor, sätt upp i affären, dela ut där många människor rör sig; ICA-butiken, köpcenter o.s.v. Gör det till en återkommande aktivitet fram till den 9 september så vi blir riktigt många!

BLI SPONSOR
Som sponsor bidrar du till att göra demonstrationen den 9 september möjlig. Vi kommer gå ut via annonser i dagspress och sociala media, vi kommer att använda teknik som ljud och bild vid Götaplatsen – allt detta kostar pengar. Du har naturligtvis möjlighet att få sponsorplats i alla media. För mer information:
Kontakta Caroline Thelning 0708 – 10 60 52 eller sponsor@folkinitiativet.se

Välkommen till VSF årsmöte 29 mars

Kallelse och dagordning årsmöte  

Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte!

Ordförande Bengt Nordfält Nilsson kommer att hålla en kortare inledning där årets stora aktion kommer att presenteras. Vid mötets avslutande bjuder vi på lite fika.

NÄR: Onsdag den 29 mars 2017, kl 19:00 – 21:00
VAR: Allégården, Södra Allégatan 4 (Haga)
Ni behöver ej anmäla er i förväg.

Till er som ännu ej betalt medlemsavgift för 2017, går det bra att göra det till:
Bankgiro: 333-1741
Swish: 1230190256
Glöm inte att ange ert namn och mailadress.
Det går även bra att erlägga medlemsavgift i samband med årsmötet.
Medlemsavgiften är 100 kr.

Dagordning 
§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behörighet
§3 Val av mötets ordförande och sekreterare
§4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§5 Val av två personer att justera protokollet och räkna röster
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
§7 Ekonomisk berättelse för förra året
§8 Revisors berättelse för förra året
§9 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
§10 Årets verksamhetsplan och årets budget
§11 Beslut om medlemsavgift
§12 Val av ordförande
§13 Val av kassör
§14 Val av övriga ledamöter
§15 Val av årets revisor
§16 Val av firmatecknare
§17 Val av årets valberedare
§18 Övriga frågor
§19 Mötets avslutande

VARMT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Västsvenska Folkinitiativet

Ladda ner Kallelse och dagordning som pdf här >>

Satirserie om Västlänken

Nu finns det en serie satirtexter om Västlänken publicerade på denna hemsida som är skrivna av Gunnar Lindgren.

Huvudsyftet med texterna är att blottlägga det faktum att Västlänken inte ger någon resenärsnytta. Inte ens om den var gratis och kunde byggas utan störningar och besvär skulle göteborgarna vilja ha den om de visste. (Allt fler vet.)

Ni hittar hela serien som PDF-filer här >>

VSF informerar om konsekvenser för Residenset om Västlänken byggs

Lördagen 28 maj har Göteborgs Residens, som är landshövdingens bostad och Göteborgs äldsta boningshus från 1648 på Södra Hamngatan 1 öppet hus.

I samband med att Residenset under denna enda dag öppnar sina dörrar för allmänheten, kommer Västsvenska Folkinitiativet finnas på plats och informera de besökare som är intresserade om Västlänkens konsekvenser för Göteborg.

  • Tunneln under Residenset skulle gå enbart 7 meter från Residensets golv. Vibrationer från sprängningar, pålningar och tåg skulle fortplanta sig mellan berg och upp genom husets källare.
  • Schaktet skulle bli ca 20 m brett.
  • Övergångar mellan tunnel som ligger i lera (betongtunnel) och bergtunnel är svåra. Övergångarna som skall göras under Residenset är det mest kritiska avsnittet av Västlänken p.g.a. mycket liten bergtäckning.
  • Trafikverket och Statens Fastighetsverk (ägare) är inte överens om hur det ser ut under Residenset. Kvarteret bredvid ligger på lera och det innebär en stor risk och stor sannolikhet att husen skadas då röta uppstår på rustbäddarna (träpålar eller risbäddar) när vattnet rinner ut i schakten. Husen sjunker i marken eller bryts sönder. En process som syns upp till 15 år senare (Linnégatan 40 hus på 70-talet). Det riskerar att drabba även Residenset.
  • Södra Hamngatan stängs av för biltrafik under byggtiden 9 år + tiden för förberedande arbeten.

Göteborg har få kulturskatter kvar, låt oss vara rädda om de som finns!
Varför riskera dom om det inte behövs?
Var rädd om Göteborg, utveckla istället Göteborg – Stoppa Västlänken!

Ladda ner och skriv ut ”Konsekvenser för Residenset om Västlänken byggs” som pdf här >>

Läs mer om Öppet hus på Residenset på Statens Fastighetsverks hemsida här >>