Uppdatering 220905

Halva byggtiden av Västlänken har gått. Pengarna är slut i flera av deletapperna och bygget är försenat i flera år.

Västlänkens ökade kostnader kan drabba göteborgarna, ingen politiskt parti har i dagsläget svar på hur mycket.

Caroline Thelning
Tidigare ordförande VSF

Bild från bygget vid Haga augusti 2022. Foto: Nicklas Lindbeck.