Västlänken – sämre pendeltrafik för alla

Västlänken sägs avlasta Centralstationen och öka kapaciteten för järnvägstrafiken till och från Göteborg, som kommer bli smidigare, enklare och snabbare. Sanningen är dock att kapacitetsbristen ligger på banorna in till Göteborg; man gräver på fel ställe.

Västlänken är tänkt som en utbyggnad av pendeltrafiken till och från Göteborg, för att öka kapaciteten på Centralstationen. För göteborgare som vill åka kollektivt kommer den ordinarie kollektivtrafiken fortfarande vara smidigare även om Västlänken färdigställs.

Ett av de största frågetecknen kring Västlänken är varför den påstås höja kapaciteten för Centralstationen och för tågpendlingen. I rapporten ”Miljökonsekvensbeskrivningen”, utförd av Göteborgs Stad 2014, konstaterar utredarna att kapacitetsproblemen ligger ute på de stora banorna in till Göteborg. Västlänken är en lokal järnvägsslinga under Göteborg, som alltså inte påverkar kapaciteten. Den påstådda kapacitetsökningen har visat sig vara en efterhandskonstruktion. När GP talade med Trafikverkets kapacitetscenter, visar det sig att syftet aldrig har varit att siffrorna skulle användas för att illustrera någon form av kapacitetsökning.

Det ingick aldrig i vårt uppdrag. Vi hade redan ett politiskt beslut när de här siffrorna togs fram: Västlänken ska byggas, sa Bengt Palm på Trafikverkets kapacitetscenter.

Ett av de hetaste samtalsämnena kring Västlänken är den nya planerade stationen i Haga. Den skulle kunna sägas tillföra fler problem än den löser, då den utgör en omväg för alla pendeltåg, vilket alltså ökar restiden för alla som inte råkar arbeta i Haga. Den befintliga hållplatsen används av endast 2 % av de som reser kollektivt dagligen. En före detta kommuntjänsteman svarade att motivet bakom Hagastationen var:

Man lägger en station i Haga för att bygget ändå skapar ett öppet schakt. Inte för att det finns något resandebehov.

Man kan alltså fråga sig vem som kommer gagnas av Västlänken. Göteborgare kommer fortfarande använda den ordinarie kollektivtrafiken. Pendlare får inte fler avgångar. Omvägen via Hagastationen kommer öka restiden för många. Ökad restid innebär att Västlänken med stor sannolikhet inte kommer motivera fler att ta pendeltåget istället för bilen.

Så vem kommer gagnas av Västlänken?

Läs mer om byggandet av Västlänken

Läs mer om effekterna av byggandet av Västlänken

I den här filmen undrar ”en helt vanlig göteborgare” om Västlänken verkligen kommer hjälpa kapacitetsproblemet för pendeltågstrafiken. Hon är också nyfiken på varför det byggs en station i Haga. Svaren är intetsägande.

Den 9 september kan DU stoppa Västlänken. Lägg din röst i Göteborgs kommunalval på ett parti som går till val på att de ska stoppa Västlänken.

För vem byggs Västlänken egentligen?

Västlänken påstås göra pendling från andra kommuner "enklare, snabbare och ge färre byten".

Sanningen är att antalet byten kommer vara samma som tidigare och omvägen runt Haga kommer öka restiden för alla som inte pendlar från Kungsbacka till Haga.

www.folkinitiativet.se

 

Detta är artikel fem av fem om Västlänken, pendeltågtunneln under Göteborg, producerad av Västsvenska Folkinitiativet. Underlagen till artiklarna kommer från Trafikverket, Göteborgs Stad, förvaltningar och myndigheter, oberoende experter samt artiklar från media. Länkar till dessa hittar du på www.folkinitiativet.se.