Taggarkiv: folkinitiativ

Välkommen till VSF årsmöte 29 mars

Kallelse och dagordning årsmöte  

Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte!

Ordförande Bengt Nordfält Nilsson kommer att hålla en kortare inledning där årets stora aktion kommer att presenteras. Vid mötets avslutande bjuder vi på lite fika.

NÄR: Onsdag den 29 mars 2017, kl 19:00 – 21:00
VAR: Allégården, Södra Allégatan 4 (Haga)
Ni behöver ej anmäla er i förväg.

Till er som ännu ej betalt medlemsavgift för 2017, går det bra att göra det till:
Bankgiro: 333-1741
Swish: 1230190256
Glöm inte att ange ert namn och mailadress.
Det går även bra att erlägga medlemsavgift i samband med årsmötet.
Medlemsavgiften är 100 kr.

Dagordning 
§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behörighet
§3 Val av mötets ordförande och sekreterare
§4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§5 Val av två personer att justera protokollet och räkna röster
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
§7 Ekonomisk berättelse för förra året
§8 Revisors berättelse för förra året
§9 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
§10 Årets verksamhetsplan och årets budget
§11 Beslut om medlemsavgift
§12 Val av ordförande
§13 Val av kassör
§14 Val av övriga ledamöter
§15 Val av årets revisor
§16 Val av firmatecknare
§17 Val av årets valberedare
§18 Övriga frågor
§19 Mötets avslutande

VARMT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Västsvenska Folkinitiativet

Ladda ner Kallelse och dagordning som pdf här >>

God Jul från ordförande Bengt

Jag vill tacka alla er som under det gångna året på olika sätt bidragit i kampen mot Västlänken och för demokrati och rättvisa och ser fram emot ett nytt och spännande 2017 med nya utmaningar.

2016 blev ett bra år med start av en ny After Work som fick det finurliga namnet ”Folk-Öl” (vi är väl göteborgare). Vi genomförde fyra stycken välbesökta ”Folk-Öl” med intressanta och kunniga föredragshållare som Gunnar Lindgren, Carina Bulic och Gunnar Anjou.

Västsvenska Folkinitiativet genomförde att antal Moteldsaktioner, vi var plats på Götaplatsen den 1 maj, på Lisebergs trädgårdsdagar 12 till 15 maj, den 28 maj när Göteborgs Residens hade öppet hus, vi var på plats på ”Västlänkens dag” under Kulturkalaset den 20 augusti. Dessutom mötte vi politikerna vid Kommunfullmäktiges möten den 13 oktober, 10 november och 8 december.

Vi deltog i Regnbågsparaden den 12 juni.

Nu ser vi verkligen fram mot ett spännande och intressant 2017. Flera intressanta saker är på gång under nästa år, bl.a. utslag i MMD, nya spännande Event och Moteldsaktioner planeras och självklart är vi på plats den 26 januari när Kommunfullmäktige har sitt första möte för 2017.

Men först ser vi fram emot lite välförtjänt jul och nyårsledighet och laddning av batterierna.

En riktig God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas Er alla.

Bengt Nordfält Nilsson
Ordförande Västsvenska Folkinitiativet.

Medlemsavgift 2017

BÄSTA MEDLEMMAR,

Det har blivit dags att förnya ert medlemskap i det Västsvenska Folkinitiativet.
Föreningen är en länk i en lång kedja av människor som aktivt arbetar för att få bort trängselskatten, synliggöra effekterna av och förhindra att pendeltågstunneln Västlänken byggs.

Medlemsavgiften kostar 100:-/år och bidrar bl.a. till att vi kan anordna demonstrationer, andra aktioner, låta trycka upp informationsmaterial och stötta kampen på andra sätt.

Vi samlar människors engagemang och kärlek för Göteborg!
Tack för ert stöd.

Varma hälsningar
Styrelsen i det Västsvenska Folkinitiativet


OBS! Glöm inte att uppge namn och emailadress på inbetalningen.
Bankgiro: 333-1741
Swish: 1230190256

Bank: Handelsbanken
Clearingnummer: 6692
Kontonummer: 880 815 078

Är du ny medlem får du gärna registrera dig i vårt medlemsformulär här >>

Filmad presentation från Folk-ölen

Torsdag 20 oktober arrangerade Västsvenska Folkinitiativet sin tredje After work, kallad ”Folk-öl”. Det blev en välbesökt tillställning, vilket gjorde att vi fick tränga in oss på bästa ”Knö-daj-in-manér” på Franks bar som dessutom renoverade delar av sin lokal och höll öppet endast för kvällens tillställning.

Specialinbjuden gäst för kvällen var Carina Bulic från Stoppa Västlänken Nu och Skona Göteborg, insamling mot Västlänken. Hon höll en intressant, inspirerande och hoppfull presentation om de juridiska turerna och arbetet med att Stoppa Västlänken genom mark- och miljödomstolen. Det fanns chans att ställa frågor till Carina och hon  informerade om vad Skona Göteborg behöver för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete.
Jan Sylvan från Stoppa Västlänken Nu och Skona Göteborg fanns på plats med trycksaker till försäljning samt information om hur man kan bidra till insamlingen.
Läs på Skona Göteborgs hemsida om hur man bidrar ekonomiskt >>

Se Carinas presentation här:

Ett stort TACK till Carina Bulic för presentationen och till alla engagerade Göteborgare som kom. En ny After work planeras i slutet av november.

VSF vill även tacka Ein Andersson och Nicolas Sahlqvist som filmade presentationen!

Nyhetsbrev om Västlänken nytt

Måndag 17 oktober lanserades Medborgardialogen.se, ett nyhetsbrev som utkommer en gång i månaden. Syftet med Medborgardialogen.se är att fler skall få information i form av fakta och konsekvenser om Västlänken. Fakta som förmedlas från oberoende experter och insatta medborgare. Initiativtagare är Caroline Thelning och Gunnar Lindgren, två engagerade medborgare mot Västlänken.
– ”Vi vill att fler skall få reda på och själva ta reda på fakta, risker och konsekvenser med Västlänken, precis som vi själva gjort”.

Det första nyhetsbrevet är ett introduktionsbrev om Västlänken. De som fick nyhetsbrevet är företagare, anställda i större bolag, sakkunniga, bostadsrättsägare, fastighetsägare, tjänstemän, lokal, regional eller rikspolitiker, arbetande inom media, intresseorganisationer eller engagerade privatpersoner.

Kommande nyhetsbrev kommer att ta upp intressanta ämnen som Västlänkens negativa samhällsnytta, kapaciteten, kostnader, miljöpåverkan, risker, med flera.

Medborgardialogen.se består av nyhetsbrev som mailas ut, en facebooksida och en hemsida. För diskussioner och frågor hänvisar Medborgardialogen.se till redan existerande plattformar på Facebook som Stoppa Västlänken Nu och Västsvenska Folkinitiativet.

Prenumerera på nyhetsbrevet här >>

Länkar:
Nyhetsbrev nr 1, Introduktionsbrev – Vad händer i Göteborg, 17 oktober 2016
Medborgardialogens hemsida
Medborgardialogen.se på Facebook

Medborgardialog, för vem?

Vi medborgare erbjöds lördagen den 20 augusti att under 5 minuter prata enskilt med olika politiker, bl.a. Johan Nyhus angående Västsvenska Paketet. Ingen annan hörde vad som sades.

Det blev en synnerligen urvattnad historia inte bara för att det regnade, utan för att det inte gav något. Inget nytt som bidrog till att förklara varför Västlänken fortfarande är aktuell.

Caroline Thelning, som representerade Västsvenska Folkinitiativet, pratade själv med Johan Nyhus och lämnade över fakta om Västlänken och dess restids-effekter. Nu kan åtminstone inte Johan Nyhus säga att han ”inget visste” som i fallet med Vattenblasket på Avenyn.

Vad har denna vecka kostat oss skattebetalare? Var det värt det?

Material som delades ut:
Propaganda och fakta om Västlänken, PDF >>
Restidseffekter Västlänken, PDF >>

Caroline Thelning pratar med Johan Nyhus på Kulturkalaset 20 Augusti, Youtube

Aktion Moteld – Västlänken på Kulturkalaset

OBS! UPPDATERAD TID – VI TRÄFFAS KL 16.00 LÖRDAG 20 AUGUSTI VID STORANS PARKERING

VÄSTLÄNKEN PÅ KULTURKALASET VID STORA TEATERN HELA VECKAN
Göteborgs Stad tillsammans med Trafikverket står under Kulturkalaset, 16-21 augusti, vid Stora Teatern för att sprida propaganda om fördelarna med Västlänken, bekostat av våra skattepengar.
FAKTA IGNORERAS FORTARANDE – MEN SKAM DEN SOM GER SIG!

VÄSTSVENSKA FOLKINITIATIVET FOKUSERAR PÅ LÖRDAGEN 20 AUGUSTI
VSF fokuserar på lördagen den 20 augusti då dagens tema enligt programmet är Träffa politiker som företräder Västsvenska paketet.
Politikerna kommer vara på plats från kl 16.00 och det är ju dem vi vill träffa.

Ur programmet:
12.00 – 20.00 Utställningen öppen
16.00 – 16.30 Invigning av dagens aktiviteter
16.30 – 18.00 Speed meeting med politiker
18.00 – 20.00 Träffa politiker i utställningsmonter
 
– Gå dit, ifrågasätt och kräv svar om: NYTTA, TID, FAROR OCH ALTERNATIV!

Om Västlänken varit ”grön, skön och nära” varför behövs det då läggas så många miljoner på att övertyga oss om att den löser problemen med kapaciteten/regionförstoringen/ stadsutveckling/miljön? Vi vet ju att den inte uppnår detta.

GEMENSAM SAMLING VID PARKERINGEN MOT ALLÉN
För de som vill gå gemensamt, samlas vi vid hörnet av parkering mot Allén kl. 16:00. På plats finns Caroline Thelning från styrelsen, medlemmar samt vänner. Vi kommer som privatpersoner och ställer relevanta frågor under dagen.

KOM DIT
Om du vill STOPPA VÄSTLÄNKEN, pendeltågtunneln som sägs vara en satsning på Göteborg och framtiden men som inte förbättrar, förkortar eller förenklar resandet för vare sig oss eller de pendelresenärer, som tunneln är (var) avsedd för.

BJUD IN OCH TA MED VÄNNER – ALLA ÄR VARMT VÄLKOMMNA!
Caroline Thelning och styrelsen Västsvenska Folkinitiativet

Länk till VSF event på Facebook >>
Länk till Göteborg stad och Trafikverkets program på Kulturkalaset 20 augusti >>

Satirserie om Västlänken

Nu finns det en serie satirtexter om Västlänken publicerade på denna hemsida som är skrivna av Gunnar Lindgren.

Huvudsyftet med texterna är att blottlägga det faktum att Västlänken inte ger någon resenärsnytta. Inte ens om den var gratis och kunde byggas utan störningar och besvär skulle göteborgarna vilja ha den om de visste. (Allt fler vet.)

Ni hittar hela serien som PDF-filer här >>

VSF deltar i Regnbågsparaden för demokrati och allas lika värde

NÄR: Söndagen 12 juni, samling kl. 14:15
VAR: Utanför Lorensbergsteaterns entré

Söndagen den 12 juni klockan 15.00 promenerar vi med i West Prides Regnbågsparad, för att manifestera:
– Demokrati
– Mångfald
– Allas lika värde

›› 14:15, samlas vi utanför Lorensbergsteaterns entré, för att 14:30 gemensamt vandra upp till Regnbågsparadens start på Götaplatsen.
Det kommer finnas en Pride-banderoll för oss att bära i paraden med fokus på gemensam förändring.

›› 15:00, avgår Regnbågsparaden från Götaplatsen och fortsätter ner mot Kungsportsplatsen, Brunnparken, genom Trädgårdsföreningen för att avslutas med en konsert i Regnbågsparken som är placerad i Bältesspännarparken.

Följ med i paraden för att synliggöra vår tro på demokrati och kärlek till Göteborg!

Hälsningar styrelsen Västsvenska Folkinitiativet

Länk till VSF Event på Facebook >>

Länk till Regnbågsparaden på Facebook >>

VSF informerar om konsekvenser för Residenset om Västlänken byggs

Lördagen 28 maj har Göteborgs Residens, som är landshövdingens bostad och Göteborgs äldsta boningshus från 1648 på Södra Hamngatan 1 öppet hus.

I samband med att Residenset under denna enda dag öppnar sina dörrar för allmänheten, kommer Västsvenska Folkinitiativet finnas på plats och informera de besökare som är intresserade om Västlänkens konsekvenser för Göteborg.

  • Tunneln under Residenset skulle gå enbart 7 meter från Residensets golv. Vibrationer från sprängningar, pålningar och tåg skulle fortplanta sig mellan berg och upp genom husets källare.
  • Schaktet skulle bli ca 20 m brett.
  • Övergångar mellan tunnel som ligger i lera (betongtunnel) och bergtunnel är svåra. Övergångarna som skall göras under Residenset är det mest kritiska avsnittet av Västlänken p.g.a. mycket liten bergtäckning.
  • Trafikverket och Statens Fastighetsverk (ägare) är inte överens om hur det ser ut under Residenset. Kvarteret bredvid ligger på lera och det innebär en stor risk och stor sannolikhet att husen skadas då röta uppstår på rustbäddarna (träpålar eller risbäddar) när vattnet rinner ut i schakten. Husen sjunker i marken eller bryts sönder. En process som syns upp till 15 år senare (Linnégatan 40 hus på 70-talet). Det riskerar att drabba även Residenset.
  • Södra Hamngatan stängs av för biltrafik under byggtiden 9 år + tiden för förberedande arbeten.

Göteborg har få kulturskatter kvar, låt oss vara rädda om de som finns!
Varför riskera dom om det inte behövs?
Var rädd om Göteborg, utveckla istället Göteborg – Stoppa Västlänken!

Ladda ner och skriv ut ”Konsekvenser för Residenset om Västlänken byggs” som pdf här >>

Läs mer om Öppet hus på Residenset på Statens Fastighetsverks hemsida här >>