Taggarkiv: folkinitiativ

Dags för en andra After Work med Västsvenska Folkinitiativet

NÄR: Onsdag 8 juni, kl. 17-19

VAR: Frank’s Bar på Vasagatan 21 (vid Vasaplatsen). Den inre delen är abonnerad av oss.

VAD: Efter succén med den första Folk-ölen och innan många går på semester, är det nu dags för ännu en After Work med Västsvenska Folkinitiativet.

  • Kl. 18, kommer Gunnar Lindgren att hålla ett intressant föredrag med temat ”Vad betyder Västlänken för resenärens vardag”.
  • VSF kommer att delta i Regnbågsparaden under West Pride den 12 juni (kommer som ett separat event) och för er som vill hänga med i den kan vi under After Worken planera hur vi kan delta med västar, banderoller, plakat m.m.
  • Dessutom nätverkar vi, delar goda idéer och erfarenheter om hur vi skulle kunna få ett bättre Göteborg och har trevligt tillsammans, utanför sociala medier där de flesta av oss lärt känna varandra.

Har ni tips om en gäst/föreläsare på en kommande After Work, eller själva har något intressant att dela med er av vid ett sånt här tillfälle? Kontakta då någon av oss i styrelsen eller maila info@folkinitiativet.se.

Alla är välkomna så dela gärna inbjudan eller bjud in dina vänner.

Varmt välkommen och hoppas vi ses!
Styrelsen Västsvenska Folkinitiativet

Länk till Event på Facebook >>

 

Tusen tack för er insats under Rädda Liseberg-dagarna!

Hatten av för alla eldsjälar som under Lisebergs trädgårdsdagar, trotsade väder och vind, eller på andra sätt gjorde det möjligt att informera folk om hur Västlänken kommer att drabba bl.a. Liseberg.

Motståndet mot detta illa genomtänkta projekt ökar, vilket SOM-institutets nästa rapport sannolikt kommer att visa.
Det märks väldigt tydligt när man är ute på stadens gator och träffar folket, att väldigt många är negativa och ytterst få är positiva till Västlänken eller för den delen trängselskatten.
De positiva är sällan pålästa utan har mer eller mindre gått på propaganda-bluffen om Västlänken som lösningen på de flesta av Göteborgs kollektivtrafik/järnvägsproblem, när det i själva verket är så att VL skapar problem under byggtiden och löser inga problem vid drift.

Vill vi verkligen att Liseberg ska förvanskas i onödan?
Att Hagaparken skövlas i onödan?
Att många skall tvingas flytta från sina hem under byggtiden?

DITT ENGAGEMANG ÄR VIKTIGT!
Det är på gator och torg, vi kan påverka och informera de som ännu inte vet. Sociala media är en viktig bas för att inhämta och dela information och fakta, men för att nå alla de som ännu inte vet vad Västlänken är, eller hur illa det kan gå med bygget, är det avgörande att vi finns ute i verkligheten bland folket.

Personer med anknytning till Liseberg tillhör i stor utsträckning de som är negativa, men ligger lågt med det utåt. TYVÄRR! När kommer nästa visselblåsare?

Tack Ann-Britt Lundqvist, Anne-Catrine Heldtander, Annelie Pernheden, Bo Janstrand, Caroline Thelning, Catarina Pettersson, Dan Gustafsson, Eva Smedberg, George Jonasson, Gisela Grahm, Jan Sylvan, Katarina Ivarsson, Klaes-Göran Lundgren, Lena Olsson, Lillvor Snow, Malin Igemark, Margareta Rodbo, Michael Manthey, Nette Strunge, Ove Finndin, Peter Forsell, Veronica Öjeskär, Åsa Sernebrink, som på olika sätt medverkat under Trädgårdsdagarna!

Det är fin samling människor, men vi behöver bli fler.
Har jag missat någon? Skicka ett meddelande till bengt.nordfalt@folkinitiativet.se så minns jag er nästa gång.
NI BEHÖVS!
Organisera er.
Bli medlem i Västsvenska Folkinititativet här >>

Bengt Nordfält Nilsson
Ordförande Västsvenska Folkinitiativet

After Work med Västsvenska Folkinitiativet

NÄR: Torsdag 28 April, kl. 17-19

VAR: Vi samlas på Frank’s Bar på Vasagatan 21 (vid Vasaplatsen). Där finns mat att äta  för den som är hungrig och allehanda drycker till bra priser.

VAD SKALL VI GÖRA: Vi nätverkar, delar goda idéer och erfarenheter om hur vi skulle kunna få ett bättre Göteborg och har trevligt tillsammans, utanför sociala medier där de flesta av oss lärt känna varandra.

Vår tanke är att denna After Work skall bli så lyckad att detta blir en regelbunden och återkommande aktivitet, då det är ett enkelt och trevligt sätt att nätverka och umgås på. Vi har fått tillåtelse av barägaren att förfoga över hela den inre delen av baren.

Under denna första After Work, umgås vi utan någon specifik agenda men framöver är det mycket troligt att vi tar in någon intressant gäst på en kort föreläsning. Har ni tips om en sådan, eller själva har något intressant att dela med er av vid ett sånt här tillfälle? Kontakta då någon av oss i styrelsen eller maila info@folkinitiativet.se.

Alla är välkomna så dela gärna inbjudan!

Varmt välkommen och hoppas vi ses!
Styrelsen Västsvenska Folkinitiativet

Länk till Event på Facebook >>

Aktion Påskeld – Insamling och informationsspridning på stan

NÄR: Måndag 28 Mars (annandag påsk) kl. 13-15.
VAR: Gustaf Adolfs torg

HUR:
Vi samlas på Gustaf Adolfs torg, delar in oss i ett antal mindre grupper där varje grupp får ansvar för en plats/område på stan. Platser med mycket folk som t.ex. Brunnsparken, Nordstan, Kungsportsplatsen.

VAD SKALL VI GÖRA:
Med gula västar och insamlingsbössor går vi ut på stan för att:
• Samla in pengar
• Informera göteborgarna om vad som händer om Västlänken byggs
• Dela ut påskgodis
• Ha roligt tillsammans

ALLA insamlade medel i våra bössor kommer oavkortat gå till den nystartade insamlingen till en miljöjurist inför den juridiska prövningen av Västlänken som drivs av Nätverket Skona Göteborg.Kom som du är, ta på bra kläder, ett glatt humör och en liten bärkasse att bära informationsmaterial i.
Vi har västar, insamlingsbössor, informationsmaterial och påskgodis att tillgå.

Kl. 15 återsamlas vi på Golden Days för att ta något att dricka och samla ihop pengar och material.

KOM DIT:
Om du vill STOPPA VÄSTLÄNKEN, pendeltågtunneln som sägs vara en satsning på Göteborg och framtiden men som inte förbättrar, förkortar eller förenklar resandet för vare sig oss eller de pendelresenärer, som tunneln är avsedd för.

VARMT VÄLKOMMEN och GLAD PÅSK!

Hälsar Styrelsen Västsvenska Folkinitiativet

Länk till Eventet på Facebook >>
Länk till Nätverket Skona Göteborgs hemsida >>

Bengt Nordfält Nilsson

Ny ordförande i Västsvenska Folkinitiativet

Ett stort TACK till alla de medlemmar som kom till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte i Axelhuset på Axel Dahlströms torg söndagen 13/3!
Både gamla och nya medlemmar kom och det är alltid lika trevlig att träffas i verkligheten och utbyta tankar och idéer om hur vi skall fortsätta vårt gemensamma arbete.

Huvudnyheten från årsmötet var att mötet valde en ny ordförande. Därför säger vi varmt välkommen till Bengt Nordfält Nilsson! Bengt känner de flesta igen från när han höll minnestalet på Gustaf Adolfs torg 14 september 2015, men han kommer publicera en närmare presentation av sig själv inom kort.

Naturligtvis tackar vi även Eva Smedberg för hennes insats som ordförande i föreningen sedan starten i november 2014! Hon sitter kvar i styrelsen som suppleant vilket vi är oerhört glada över och fortsätter med sin blogg här på sidan.

Mötet gjorde även några omval i form av Veronica Öjeskär som ledamot, Caroline Thelning och Lena Larsson som suppleanter. Det beslutades att utöka styrelsen med två suppleanter varav Eva Smedberg är den ena och Emma Posner den andra. Varmt välkommen även till Emma som är ny i styrelsen!

Västsvenska Folkinitiativets styrelse 2016 består nu av:
Bengt Nordfält Nilsson, ordförande
Dan Gustafsson, ledamot
Samuel Ring, ledamot
Åsa Sernebrink, ledamot
Veronica Öjeskär, ledamot
Caroline Thelning, suppleant
Eva Smedberg, suppleant
Lena Larsson, suppleant
Emma Posner, suppleant

Mötet godkände även det nya stadgeförslag som utarbetats under året och delgivits medlemmarna innan mötet.
Protokoll från årsmötet kommer att publiceras här på hemsidan när det är justerat.

Efter årsmötet höll vår nye ordförande Bengt en mycket intressant föreläsning om ”Lyckade Folkinitiativ genom tiderna”, där han nämnde Almstriden i Stockholm, ockupationen av Haga samt Kungstorgsockupationen. Den senare var Bengt själv delaktig i och det var mycket intressant att lyssna på hur de lyckades i en tid utan sociala medier och mobiltelefoner. Det inspirerar!

 

Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte 13 mars!

Kallelse och dagordning årsmöte  

Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte!

Efter årsmötet bjuder vi på fika och sedan kommer Bengt Nordfält Nilsson berätta om sina erfarenheter när byggandet av Kungstorgsgaraget stoppades 1976.

NÄR: Söndagen den 13 mars 2016, kl 13.00
VAR: Axelhuset på Axel Dahlströms torg (Högsbo)
Ni behöver ej anmäla er i förväg.

Till er som ännu ej betalt medlemsavgift för 2016, går det bra att göra det till  Bankgiro: 333-1741, ange ert namn och mailadress. Det går även bra att erlägga medlemsavgift i samband med årsmötet. Medlemsavgiften är endast 100 kr.

Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behörighet
§3 Val av mötets ordförande och sekreterare
§4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§5 Val av två personer att justera protokollet och räkna röster
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
§7 Ekonomisk berättelse för förra året
§8 Revisors berättelse för förra året
§9 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
§10 Årets verksamhetsplan och årets budget
§11 Beslut om medlemsavgift
§12 Val av ordförande
§13 Val av kassör
§14 Val av övriga ledamöter
§15 Val av årets revisor
§16 Val av firmatecknare
§17 Val av årets valberedare
§18 Övriga frågor
§19 Mötets avslutande

VI GER OSS ALDRIG VARMT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Västsvenska Folkinitiativet

Ladda ner Kallelse och dagordning som pdf här >>

Ladda ner Kompletteringar årsmöte här >>

Ladda ner förslag till Stadgeändringar här >>