Taggarkiv: medlemmar

God Jul från ordförande Bengt

Jag vill tacka alla er som under det gångna året på olika sätt bidragit i kampen mot Västlänken och för demokrati och rättvisa och ser fram emot ett nytt och spännande 2017 med nya utmaningar.

2016 blev ett bra år med start av en ny After Work som fick det finurliga namnet ”Folk-Öl” (vi är väl göteborgare). Vi genomförde fyra stycken välbesökta ”Folk-Öl” med intressanta och kunniga föredragshållare som Gunnar Lindgren, Carina Bulic och Gunnar Anjou.

Västsvenska Folkinitiativet genomförde att antal Moteldsaktioner, vi var plats på Götaplatsen den 1 maj, på Lisebergs trädgårdsdagar 12 till 15 maj, den 28 maj när Göteborgs Residens hade öppet hus, vi var på plats på ”Västlänkens dag” under Kulturkalaset den 20 augusti. Dessutom mötte vi politikerna vid Kommunfullmäktiges möten den 13 oktober, 10 november och 8 december.

Vi deltog i Regnbågsparaden den 12 juni.

Nu ser vi verkligen fram mot ett spännande och intressant 2017. Flera intressanta saker är på gång under nästa år, bl.a. utslag i MMD, nya spännande Event och Moteldsaktioner planeras och självklart är vi på plats den 26 januari när Kommunfullmäktige har sitt första möte för 2017.

Men först ser vi fram emot lite välförtjänt jul och nyårsledighet och laddning av batterierna.

En riktig God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas Er alla.

Bengt Nordfält Nilsson
Ordförande Västsvenska Folkinitiativet.

Medlemsavgift 2017

BÄSTA MEDLEMMAR,

Det har blivit dags att förnya ert medlemskap i det Västsvenska Folkinitiativet.
Föreningen är en länk i en lång kedja av människor som aktivt arbetar för att få bort trängselskatten, synliggöra effekterna av och förhindra att pendeltågstunneln Västlänken byggs.

Medlemsavgiften kostar 100:-/år och bidrar bl.a. till att vi kan anordna demonstrationer, andra aktioner, låta trycka upp informationsmaterial och stötta kampen på andra sätt.

Vi samlar människors engagemang och kärlek för Göteborg!
Tack för ert stöd.

Varma hälsningar
Styrelsen i det Västsvenska Folkinitiativet


OBS! Glöm inte att uppge namn och emailadress på inbetalningen.
Bankgiro: 333-1741
Swish: 1230190256

Bank: Handelsbanken
Clearingnummer: 6692
Kontonummer: 880 815 078

Är du ny medlem får du gärna registrera dig i vårt medlemsformulär här >>

Aktion Moteld – Västlänken på Kulturkalaset

OBS! UPPDATERAD TID – VI TRÄFFAS KL 16.00 LÖRDAG 20 AUGUSTI VID STORANS PARKERING

VÄSTLÄNKEN PÅ KULTURKALASET VID STORA TEATERN HELA VECKAN
Göteborgs Stad tillsammans med Trafikverket står under Kulturkalaset, 16-21 augusti, vid Stora Teatern för att sprida propaganda om fördelarna med Västlänken, bekostat av våra skattepengar.
FAKTA IGNORERAS FORTARANDE – MEN SKAM DEN SOM GER SIG!

VÄSTSVENSKA FOLKINITIATIVET FOKUSERAR PÅ LÖRDAGEN 20 AUGUSTI
VSF fokuserar på lördagen den 20 augusti då dagens tema enligt programmet är Träffa politiker som företräder Västsvenska paketet.
Politikerna kommer vara på plats från kl 16.00 och det är ju dem vi vill träffa.

Ur programmet:
12.00 – 20.00 Utställningen öppen
16.00 – 16.30 Invigning av dagens aktiviteter
16.30 – 18.00 Speed meeting med politiker
18.00 – 20.00 Träffa politiker i utställningsmonter
 
– Gå dit, ifrågasätt och kräv svar om: NYTTA, TID, FAROR OCH ALTERNATIV!

Om Västlänken varit ”grön, skön och nära” varför behövs det då läggas så många miljoner på att övertyga oss om att den löser problemen med kapaciteten/regionförstoringen/ stadsutveckling/miljön? Vi vet ju att den inte uppnår detta.

GEMENSAM SAMLING VID PARKERINGEN MOT ALLÉN
För de som vill gå gemensamt, samlas vi vid hörnet av parkering mot Allén kl. 16:00. På plats finns Caroline Thelning från styrelsen, medlemmar samt vänner. Vi kommer som privatpersoner och ställer relevanta frågor under dagen.

KOM DIT
Om du vill STOPPA VÄSTLÄNKEN, pendeltågtunneln som sägs vara en satsning på Göteborg och framtiden men som inte förbättrar, förkortar eller förenklar resandet för vare sig oss eller de pendelresenärer, som tunneln är (var) avsedd för.

BJUD IN OCH TA MED VÄNNER – ALLA ÄR VARMT VÄLKOMMNA!
Caroline Thelning och styrelsen Västsvenska Folkinitiativet

Länk till VSF event på Facebook >>
Länk till Göteborg stad och Trafikverkets program på Kulturkalaset 20 augusti >>

Bengt Nordfält Nilsson

Ny ordförande i Västsvenska Folkinitiativet

Ett stort TACK till alla de medlemmar som kom till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte i Axelhuset på Axel Dahlströms torg söndagen 13/3!
Både gamla och nya medlemmar kom och det är alltid lika trevlig att träffas i verkligheten och utbyta tankar och idéer om hur vi skall fortsätta vårt gemensamma arbete.

Huvudnyheten från årsmötet var att mötet valde en ny ordförande. Därför säger vi varmt välkommen till Bengt Nordfält Nilsson! Bengt känner de flesta igen från när han höll minnestalet på Gustaf Adolfs torg 14 september 2015, men han kommer publicera en närmare presentation av sig själv inom kort.

Naturligtvis tackar vi även Eva Smedberg för hennes insats som ordförande i föreningen sedan starten i november 2014! Hon sitter kvar i styrelsen som suppleant vilket vi är oerhört glada över och fortsätter med sin blogg här på sidan.

Mötet gjorde även några omval i form av Veronica Öjeskär som ledamot, Caroline Thelning och Lena Larsson som suppleanter. Det beslutades att utöka styrelsen med två suppleanter varav Eva Smedberg är den ena och Emma Posner den andra. Varmt välkommen även till Emma som är ny i styrelsen!

Västsvenska Folkinitiativets styrelse 2016 består nu av:
Bengt Nordfält Nilsson, ordförande
Dan Gustafsson, ledamot
Samuel Ring, ledamot
Åsa Sernebrink, ledamot
Veronica Öjeskär, ledamot
Caroline Thelning, suppleant
Eva Smedberg, suppleant
Lena Larsson, suppleant
Emma Posner, suppleant

Mötet godkände även det nya stadgeförslag som utarbetats under året och delgivits medlemmarna innan mötet.
Protokoll från årsmötet kommer att publiceras här på hemsidan när det är justerat.

Efter årsmötet höll vår nye ordförande Bengt en mycket intressant föreläsning om ”Lyckade Folkinitiativ genom tiderna”, där han nämnde Almstriden i Stockholm, ockupationen av Haga samt Kungstorgsockupationen. Den senare var Bengt själv delaktig i och det var mycket intressant att lyssna på hur de lyckades i en tid utan sociala medier och mobiltelefoner. Det inspirerar!

 

Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte 13 mars!

Kallelse och dagordning årsmöte  

Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte!

Efter årsmötet bjuder vi på fika och sedan kommer Bengt Nordfält Nilsson berätta om sina erfarenheter när byggandet av Kungstorgsgaraget stoppades 1976.

NÄR: Söndagen den 13 mars 2016, kl 13.00
VAR: Axelhuset på Axel Dahlströms torg (Högsbo)
Ni behöver ej anmäla er i förväg.

Till er som ännu ej betalt medlemsavgift för 2016, går det bra att göra det till  Bankgiro: 333-1741, ange ert namn och mailadress. Det går även bra att erlägga medlemsavgift i samband med årsmötet. Medlemsavgiften är endast 100 kr.

Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behörighet
§3 Val av mötets ordförande och sekreterare
§4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§5 Val av två personer att justera protokollet och räkna röster
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
§7 Ekonomisk berättelse för förra året
§8 Revisors berättelse för förra året
§9 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
§10 Årets verksamhetsplan och årets budget
§11 Beslut om medlemsavgift
§12 Val av ordförande
§13 Val av kassör
§14 Val av övriga ledamöter
§15 Val av årets revisor
§16 Val av firmatecknare
§17 Val av årets valberedare
§18 Övriga frågor
§19 Mötets avslutande

VI GER OSS ALDRIG VARMT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Västsvenska Folkinitiativet

Ladda ner Kallelse och dagordning som pdf här >>

Ladda ner Kompletteringar årsmöte här >>

Ladda ner förslag till Stadgeändringar här >>