Taggarkiv: Medlemsmöte

Välkommen till VSF årsmöte 29 mars

Kallelse och dagordning årsmöte  

Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte!

Ordförande Bengt Nordfält Nilsson kommer att hålla en kortare inledning där årets stora aktion kommer att presenteras. Vid mötets avslutande bjuder vi på lite fika.

NÄR: Onsdag den 29 mars 2017, kl 19:00 – 21:00
VAR: Allégården, Södra Allégatan 4 (Haga)
Ni behöver ej anmäla er i förväg.

Till er som ännu ej betalt medlemsavgift för 2017, går det bra att göra det till:
Bankgiro: 333-1741
Swish: 1230190256
Glöm inte att ange ert namn och mailadress.
Det går även bra att erlägga medlemsavgift i samband med årsmötet.
Medlemsavgiften är 100 kr.

Dagordning 
§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behörighet
§3 Val av mötets ordförande och sekreterare
§4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§5 Val av två personer att justera protokollet och räkna röster
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
§7 Ekonomisk berättelse för förra året
§8 Revisors berättelse för förra året
§9 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
§10 Årets verksamhetsplan och årets budget
§11 Beslut om medlemsavgift
§12 Val av ordförande
§13 Val av kassör
§14 Val av övriga ledamöter
§15 Val av årets revisor
§16 Val av firmatecknare
§17 Val av årets valberedare
§18 Övriga frågor
§19 Mötets avslutande

VARMT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Västsvenska Folkinitiativet

Ladda ner Kallelse och dagordning som pdf här >>

Bengt Nordfält Nilsson

Ny ordförande i Västsvenska Folkinitiativet

Ett stort TACK till alla de medlemmar som kom till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte i Axelhuset på Axel Dahlströms torg söndagen 13/3!
Både gamla och nya medlemmar kom och det är alltid lika trevlig att träffas i verkligheten och utbyta tankar och idéer om hur vi skall fortsätta vårt gemensamma arbete.

Huvudnyheten från årsmötet var att mötet valde en ny ordförande. Därför säger vi varmt välkommen till Bengt Nordfält Nilsson! Bengt känner de flesta igen från när han höll minnestalet på Gustaf Adolfs torg 14 september 2015, men han kommer publicera en närmare presentation av sig själv inom kort.

Naturligtvis tackar vi även Eva Smedberg för hennes insats som ordförande i föreningen sedan starten i november 2014! Hon sitter kvar i styrelsen som suppleant vilket vi är oerhört glada över och fortsätter med sin blogg här på sidan.

Mötet gjorde även några omval i form av Veronica Öjeskär som ledamot, Caroline Thelning och Lena Larsson som suppleanter. Det beslutades att utöka styrelsen med två suppleanter varav Eva Smedberg är den ena och Emma Posner den andra. Varmt välkommen även till Emma som är ny i styrelsen!

Västsvenska Folkinitiativets styrelse 2016 består nu av:
Bengt Nordfält Nilsson, ordförande
Dan Gustafsson, ledamot
Samuel Ring, ledamot
Åsa Sernebrink, ledamot
Veronica Öjeskär, ledamot
Caroline Thelning, suppleant
Eva Smedberg, suppleant
Lena Larsson, suppleant
Emma Posner, suppleant

Mötet godkände även det nya stadgeförslag som utarbetats under året och delgivits medlemmarna innan mötet.
Protokoll från årsmötet kommer att publiceras här på hemsidan när det är justerat.

Efter årsmötet höll vår nye ordförande Bengt en mycket intressant föreläsning om ”Lyckade Folkinitiativ genom tiderna”, där han nämnde Almstriden i Stockholm, ockupationen av Haga samt Kungstorgsockupationen. Den senare var Bengt själv delaktig i och det var mycket intressant att lyssna på hur de lyckades i en tid utan sociala medier och mobiltelefoner. Det inspirerar!

 

Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte 13 mars!

Kallelse och dagordning årsmöte  

Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte!

Efter årsmötet bjuder vi på fika och sedan kommer Bengt Nordfält Nilsson berätta om sina erfarenheter när byggandet av Kungstorgsgaraget stoppades 1976.

NÄR: Söndagen den 13 mars 2016, kl 13.00
VAR: Axelhuset på Axel Dahlströms torg (Högsbo)
Ni behöver ej anmäla er i förväg.

Till er som ännu ej betalt medlemsavgift för 2016, går det bra att göra det till  Bankgiro: 333-1741, ange ert namn och mailadress. Det går även bra att erlägga medlemsavgift i samband med årsmötet. Medlemsavgiften är endast 100 kr.

Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behörighet
§3 Val av mötets ordförande och sekreterare
§4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§5 Val av två personer att justera protokollet och räkna röster
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
§7 Ekonomisk berättelse för förra året
§8 Revisors berättelse för förra året
§9 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
§10 Årets verksamhetsplan och årets budget
§11 Beslut om medlemsavgift
§12 Val av ordförande
§13 Val av kassör
§14 Val av övriga ledamöter
§15 Val av årets revisor
§16 Val av firmatecknare
§17 Val av årets valberedare
§18 Övriga frågor
§19 Mötets avslutande

VI GER OSS ALDRIG VARMT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Västsvenska Folkinitiativet

Ladda ner Kallelse och dagordning som pdf här >>

Ladda ner Kompletteringar årsmöte här >>

Ladda ner förslag till Stadgeändringar här >>

VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE 22/11

Med anledning av att Västsvenska Folkinitiativet firar 1 år vill vi tacka dig för att du valde att bli medlem i föreningen. Ditt medlemskap är betydelsefullt, det har bl.a. inneburit att vi har kunnat finansiera demonstrationen den 22 november, manifestationen den 7 mars, flygblad, banderoller, informationsmaterial, västar, trycksaker och pins. Ditt medlemskap är också ett kvitto på att vi är på rätt väg och att de frågor vi kämpar för är viktiga för dig.
I samband med föreningens 1-års firande bjuds alla medlemmar till ett medlemsmöte där styrelsen
informerar om föreningen, vad var och en kan göra för att bidra till våra gemensamma mål och för
demokratin i Göteborg. Vi vill också höra dina tankar och idéer om hur vi tillsammans kan påverka våra politiker.

Martin Wannholt från Samverkande Göteborgare kommer att finnas på plats och berätta det senaste om Västlänken och svara på frågor.

Anmäl dig senast onsdag 18 november 2015 och ta med dina 3 bästa argument mot Västlänken och förslag på hur vi kan öka opinionen ännu mer!

Hjärtligt välkommen!
Styrelsen Västsvenska Folkinitiativet

Tid: Söndagen den 22 november 2015 klockan 14-16

Plats: Axelhuset, A-salen, Axel Dahlströms Torg 3, se karta längre ner

Anmälan till: info@folkinitativet.se

OSA onsdag 18 november 2015

Föreningens mål Med hjälp av opinionsbildning, övertyga våra politiker Att Göteborg och regionen inte behöver Västlänken utan moderna infrastruktursatsningar Att resultatet i folkomröstningen om trängselskatten skall följas

Vi samlar människors engagemang och kärlek för Göteborg!

Ladda ner inbjudan som PDF här >>