Taggarkiv: Stoppa Västlänken

Tusen tack för er insats under Rädda Liseberg-dagarna!

Hatten av för alla eldsjälar som under Lisebergs trädgårdsdagar, trotsade väder och vind, eller på andra sätt gjorde det möjligt att informera folk om hur Västlänken kommer att drabba bl.a. Liseberg.

Motståndet mot detta illa genomtänkta projekt ökar, vilket SOM-institutets nästa rapport sannolikt kommer att visa.
Det märks väldigt tydligt när man är ute på stadens gator och träffar folket, att väldigt många är negativa och ytterst få är positiva till Västlänken eller för den delen trängselskatten.
De positiva är sällan pålästa utan har mer eller mindre gått på propaganda-bluffen om Västlänken som lösningen på de flesta av Göteborgs kollektivtrafik/järnvägsproblem, när det i själva verket är så att VL skapar problem under byggtiden och löser inga problem vid drift.

Vill vi verkligen att Liseberg ska förvanskas i onödan?
Att Hagaparken skövlas i onödan?
Att många skall tvingas flytta från sina hem under byggtiden?

DITT ENGAGEMANG ÄR VIKTIGT!
Det är på gator och torg, vi kan påverka och informera de som ännu inte vet. Sociala media är en viktig bas för att inhämta och dela information och fakta, men för att nå alla de som ännu inte vet vad Västlänken är, eller hur illa det kan gå med bygget, är det avgörande att vi finns ute i verkligheten bland folket.

Personer med anknytning till Liseberg tillhör i stor utsträckning de som är negativa, men ligger lågt med det utåt. TYVÄRR! När kommer nästa visselblåsare?

Tack Ann-Britt Lundqvist, Anne-Catrine Heldtander, Annelie Pernheden, Bo Janstrand, Caroline Thelning, Catarina Pettersson, Dan Gustafsson, Eva Smedberg, George Jonasson, Gisela Grahm, Jan Sylvan, Katarina Ivarsson, Klaes-Göran Lundgren, Lena Olsson, Lillvor Snow, Malin Igemark, Margareta Rodbo, Michael Manthey, Nette Strunge, Ove Finndin, Peter Forsell, Veronica Öjeskär, Åsa Sernebrink, som på olika sätt medverkat under Trädgårdsdagarna!

Det är fin samling människor, men vi behöver bli fler.
Har jag missat någon? Skicka ett meddelande till bengt.nordfalt@folkinitiativet.se så minns jag er nästa gång.
NI BEHÖVS!
Organisera er.
Bli medlem i Västsvenska Folkinititativet här >>

Bengt Nordfält Nilsson
Ordförande Västsvenska Folkinitiativet

After Work med Västsvenska Folkinitiativet

NÄR: Torsdag 28 April, kl. 17-19

VAR: Vi samlas på Frank’s Bar på Vasagatan 21 (vid Vasaplatsen). Där finns mat att äta  för den som är hungrig och allehanda drycker till bra priser.

VAD SKALL VI GÖRA: Vi nätverkar, delar goda idéer och erfarenheter om hur vi skulle kunna få ett bättre Göteborg och har trevligt tillsammans, utanför sociala medier där de flesta av oss lärt känna varandra.

Vår tanke är att denna After Work skall bli så lyckad att detta blir en regelbunden och återkommande aktivitet, då det är ett enkelt och trevligt sätt att nätverka och umgås på. Vi har fått tillåtelse av barägaren att förfoga över hela den inre delen av baren.

Under denna första After Work, umgås vi utan någon specifik agenda men framöver är det mycket troligt att vi tar in någon intressant gäst på en kort föreläsning. Har ni tips om en sådan, eller själva har något intressant att dela med er av vid ett sånt här tillfälle? Kontakta då någon av oss i styrelsen eller maila info@folkinitiativet.se.

Alla är välkomna så dela gärna inbjudan!

Varmt välkommen och hoppas vi ses!
Styrelsen Västsvenska Folkinitiativet

Länk till Event på Facebook >>

Västlänken 2018 – 20??

Pendeltåget som ger längre restider och ingen kollektivtrafik…
Pendeltågstunneln Västlänken är inte avsedd att fungera som kollektivtrafik för göteborgarna enligt ansvarig politiker Johan Nyhus (S) och bygget skjuter upp utveckling och upprustning av vår egen kollektivtrafik tills den är klar. Det märkliga är att en majoriteten av pendlarna får längre restid med Västlänken än med nuvarande lösning och Riksrevisionsverket säger att den inte kan fungera utan ytterligare investering om 20-35 miljarder. Låter detta vettigt?

[mks_col]

[mks_one_half]vlbyggsvgdroj[/mks_one_half]

[mks_one_half]
Konsekvenser utan
nytta? Göteborgarna får alltså ingen nytta av tunneln under Göteborg men skall stå ut med en uppgrävd stad i minst 9 år. Med grävande, borrande och pålande. Varje dag mellan 7-22 (7-19) året runt, tills det är klart!

– Hur skulle detta byggstök påverka boende, anställda, kunder, och turister? Och vem riskerar få betala alla tillkommande investeringar?[/mks_one_half]

[/mks_col]


GATOR OCH STADSDELAR SOM DRABBAS

Titta här >>


UTRED ALTERNATIVEN

Utred alternativ till pendeltågstunneln Västlänken – de finns! Vi har valt att göra jämförelse med ett av alternativen för att visa att det finns lösningar som bättre uppfyller både resenärsnytta och målen för hållbart resande. Lösningar som är skonsammare mot människor, klimat, affärsverksamhet, kulturmiljöer och vår 400 år gamla stad.


VÄSTLÄNKEN – KAOS UTAN NYTTA

Västlänken är en 6 km lång tunnel för pendeltåg under Göteborgs centrala 1600-tals- centrum. Ytterst få göteborgare har nytta av detta men tvingas leva med konsekvenserna av bygget under 9 år (eller längre). Bl.a. kan 400  lägenheter på Kvarnberget och ett okänt antal i Haga tvingas evakueras på obestämd tid och centrala gator stängs av och trafikeras av tunga transporter istället.

Vem vill bo, arbeta eller besöka en uppgrävd stad? Ingen annan avgörande kollektivtrafikutbyggnad görs i Göteborg förrän Västlänken är färdigbyggd. Varför godkänner politikerna ett så ogenomtänkt och riskfyllt projekt utan större nytta för Göteborg eller regionen?

Nytta för få – ger högre kostnad per resande
Majoriteten av tågpendlarna får längre restider och stadens beräkningar av  hur många företag som ligger inom stationernas upptagningsområde är tveksamma. Att resa inom Göteborg går snabbare med befintlig kollektivtrafik än med pendeltåg. Pendeltågstunneln kan inte heller trafikeras av höghastighetståg. Säckstationen blir kvar och upptar central mark som skulle kunna användas för bostäder. Kostnader för resecentrum ingår inte i budgeten. Det tar lång tid att återställa gator och byggnader som sargats. Parkeringsplatser försvinner, gator stängs av under långa tider och stryper handeln i centrum ytterligare. Korsvägen vid Svenska Mässan och Gothia Towers stängs av i flera år och delar av Liseberg rivs. Liknande byggen har tagit 3 ggr så lång tid och sprängt budget (Big Dig Boston).

Kostsam och långsam byggprocess med stora risker
40% av tunneln byggs i lera och med 11 övergångar  mellan lös lera och fast berg blir det svårt att få det tätt och dyrt att genomföra. Stationen i Haga ligger 35 m under marknivån med risk för inströmmande vatten. Räddningstunnlar är bortrationaliserade. Kulturbyggnader som Skansen Lejonet och Residenset riskeras. När det konserverande grundvattnet rinner bort under de hus som står på träpålar och rustbäddar börjar dessa ruttna. Detta märks som sättningar i huset först efter 10-15 år.

Negativ klimatpåverkan och påverkad hälsa
10 miljoner ton lera och sten skall fraktas bort av en halv miljon lastbilar på stadens gator – smutsigt, bullrigt och stökigt. Många stora träd riskeras. Lertunnlar kräver mycket mer betong och skapar enorma mängder skadlig CO2 en riktig hälso- och klimatbomb.

GÅRDALÄNKEN – NYTTA FÖR MÅNGA

I Gårda, längs E6 byggs en stor station och resecentrum i berget. I paketet ingår också en snabbspårväg med 12 hållplatser runt Göteborg och Hisingen.  Gårdalänken klarar alla tågslag även höghastighetståg och kan byggas utan stök i staden. Den ligger nära eventstråket, Svenska Mässan och Liseberg och den frigör värdefull mark i Gullbergsvass som kan ge 20 000 bostäder.
Med spår från norr till söder kan resande till Oslo, Malmö, Köpenhamn och Stockholm snabbt ta sig till sitt resmål. Passar som  handen i handsken in i stadens kollektivtrafiksatsning ”Målbild 2035” och vision ”8 Million City”.

Nytta för många – ger lägre kostnad per resande
En majoritet av pendlare och andra distansresenärer får bättre restider. Stationen är förberedd för höghastighetståg. Gårdastation byggs ut i etapper och övriga satsningar kan samplaneras. Den ger fler statliga miljarder till Göteborg bla genom att den frigör mark för bostäder (Sverigeförhandlingen).

En kontrollerbar byggprocess ger färre överraskningar och lägre pris
Tunnelbygge i berg är en mer kontrollerbar process och bergskrosset kan fraktas med tåg istället för lastbil (och säljas). 3,6 km i berg kostar mindre än 6 km berg och lera. Gullbergsvass frigörs för bostäder som kan ge 1-3 miljarder i skatteintäkter/år till skolor och äldrevård. Stadens planer på ett ”Mini-Manhattan” i Gårda kan realiseras.

Skonsam stadsutveckling med få störningar för göteborgare och turister
Göteborg grävs inte upp, inga avstängda gator och vi kan leva som vanligt och ändå utveckla staden. Vi kan fira jubileet 2021 i en hel stad till nöje för oss och turister! Inget grundvatten i centrum försvinner, inga hus riskeras och alla kan bo kvar. Event, mässverksamhet och business kan fortgå utan störningar – det hade Göran gillat!

Miljö- och klimatriktig byggprocess som skonar jorden
Färre skador på stadsnatur, få träd påverkas. Mindre utsläpp, mindre smuts, mindre oväsen, mindre ohälsa. Miljövänligare – mindre betong krävs för att bygga i berg än för att skapa hållbara tunnlar i lera. Och ingen lera att frakta eller dumpa. Skonsamt, klimatsmart och grönt! Bilda dig en egen uppfattning: www.centralstationgårda.se


UTRED ALTERNATIVEN!

[mks_col][mks_one_half]gardakarta[/mks_one_half][mks_one_half]

Trafikverket (f.d. Banverket) tog fram ett eget alternativ: ”Förstärkningsalternativet”. Det förkastades av politikerna som ville ha en tunnellösning oavsett vad experterna på järnväg och infrastruktur föreslog.

Vi har valt att göra en jämförelse med Gårdalänken då det är framtaget av oberoende experter och det hittills mest genomarbetade förslaget där det finns tillgänglig information.

[/mks_one_half][/mks_col]

Ladda ner som broschyr – PDF >>

Aktion Påskeld – Insamling och informationsspridning på stan

NÄR: Måndag 28 Mars (annandag påsk) kl. 13-15.
VAR: Gustaf Adolfs torg

HUR:
Vi samlas på Gustaf Adolfs torg, delar in oss i ett antal mindre grupper där varje grupp får ansvar för en plats/område på stan. Platser med mycket folk som t.ex. Brunnsparken, Nordstan, Kungsportsplatsen.

VAD SKALL VI GÖRA:
Med gula västar och insamlingsbössor går vi ut på stan för att:
• Samla in pengar
• Informera göteborgarna om vad som händer om Västlänken byggs
• Dela ut påskgodis
• Ha roligt tillsammans

ALLA insamlade medel i våra bössor kommer oavkortat gå till den nystartade insamlingen till en miljöjurist inför den juridiska prövningen av Västlänken som drivs av Nätverket Skona Göteborg.Kom som du är, ta på bra kläder, ett glatt humör och en liten bärkasse att bära informationsmaterial i.
Vi har västar, insamlingsbössor, informationsmaterial och påskgodis att tillgå.

Kl. 15 återsamlas vi på Golden Days för att ta något att dricka och samla ihop pengar och material.

KOM DIT:
Om du vill STOPPA VÄSTLÄNKEN, pendeltågtunneln som sägs vara en satsning på Göteborg och framtiden men som inte förbättrar, förkortar eller förenklar resandet för vare sig oss eller de pendelresenärer, som tunneln är avsedd för.

VARMT VÄLKOMMEN och GLAD PÅSK!

Hälsar Styrelsen Västsvenska Folkinitiativet

Länk till Eventet på Facebook >>
Länk till Nätverket Skona Göteborgs hemsida >>

Bengt Nordfält Nilsson

Ny ordförande i Västsvenska Folkinitiativet

Ett stort TACK till alla de medlemmar som kom till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte i Axelhuset på Axel Dahlströms torg söndagen 13/3!
Både gamla och nya medlemmar kom och det är alltid lika trevlig att träffas i verkligheten och utbyta tankar och idéer om hur vi skall fortsätta vårt gemensamma arbete.

Huvudnyheten från årsmötet var att mötet valde en ny ordförande. Därför säger vi varmt välkommen till Bengt Nordfält Nilsson! Bengt känner de flesta igen från när han höll minnestalet på Gustaf Adolfs torg 14 september 2015, men han kommer publicera en närmare presentation av sig själv inom kort.

Naturligtvis tackar vi även Eva Smedberg för hennes insats som ordförande i föreningen sedan starten i november 2014! Hon sitter kvar i styrelsen som suppleant vilket vi är oerhört glada över och fortsätter med sin blogg här på sidan.

Mötet gjorde även några omval i form av Veronica Öjeskär som ledamot, Caroline Thelning och Lena Larsson som suppleanter. Det beslutades att utöka styrelsen med två suppleanter varav Eva Smedberg är den ena och Emma Posner den andra. Varmt välkommen även till Emma som är ny i styrelsen!

Västsvenska Folkinitiativets styrelse 2016 består nu av:
Bengt Nordfält Nilsson, ordförande
Dan Gustafsson, ledamot
Samuel Ring, ledamot
Åsa Sernebrink, ledamot
Veronica Öjeskär, ledamot
Caroline Thelning, suppleant
Eva Smedberg, suppleant
Lena Larsson, suppleant
Emma Posner, suppleant

Mötet godkände även det nya stadgeförslag som utarbetats under året och delgivits medlemmarna innan mötet.
Protokoll från årsmötet kommer att publiceras här på hemsidan när det är justerat.

Efter årsmötet höll vår nye ordförande Bengt en mycket intressant föreläsning om ”Lyckade Folkinitiativ genom tiderna”, där han nämnde Almstriden i Stockholm, ockupationen av Haga samt Kungstorgsockupationen. Den senare var Bengt själv delaktig i och det var mycket intressant att lyssna på hur de lyckades i en tid utan sociala medier och mobiltelefoner. Det inspirerar!

 

Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte 13 mars!

Kallelse och dagordning årsmöte  

Välkommen till Västsvenska Folkinitiativets årsmöte!

Efter årsmötet bjuder vi på fika och sedan kommer Bengt Nordfält Nilsson berätta om sina erfarenheter när byggandet av Kungstorgsgaraget stoppades 1976.

NÄR: Söndagen den 13 mars 2016, kl 13.00
VAR: Axelhuset på Axel Dahlströms torg (Högsbo)
Ni behöver ej anmäla er i förväg.

Till er som ännu ej betalt medlemsavgift för 2016, går det bra att göra det till  Bankgiro: 333-1741, ange ert namn och mailadress. Det går även bra att erlägga medlemsavgift i samband med årsmötet. Medlemsavgiften är endast 100 kr.

Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behörighet
§3 Val av mötets ordförande och sekreterare
§4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§5 Val av två personer att justera protokollet och räkna röster
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
§7 Ekonomisk berättelse för förra året
§8 Revisors berättelse för förra året
§9 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
§10 Årets verksamhetsplan och årets budget
§11 Beslut om medlemsavgift
§12 Val av ordförande
§13 Val av kassör
§14 Val av övriga ledamöter
§15 Val av årets revisor
§16 Val av firmatecknare
§17 Val av årets valberedare
§18 Övriga frågor
§19 Mötets avslutande

VI GER OSS ALDRIG VARMT VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Västsvenska Folkinitiativet

Ladda ner Kallelse och dagordning som pdf här >>

Ladda ner Kompletteringar årsmöte här >>

Ladda ner förslag till Stadgeändringar här >>

JA! Västlänken GÅR att STOPPA!

Här följer de formella processer som Västlänken måste passera:

 1. GODKÄNNANDE AV DETALJPLANEN
  som utförs av kommunstyrelsen och som tidigast kan ske i början av 2016…OCH som kan ÖVERKLAGAS.

  ÖVERKLAGAN av DETALJPLANEN görs till Länsstyrelsen av de sakägare (t.ex. boende i planområdet eller av fastighetsägare) som lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN (MMD) och deras beslut kan i vissa fall överklagas till MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN (MÖD).

Även om kommunen godkänner detaljplanen, så är beslutet underordnat ett…

 1. FASTSTÄLLANDE AV JÄRNVÄGSPLANEN
  som utförs av Trafikverkets planprövning i Borlänge.
  Därefter kan den ÖVERKLAGAS och då är det REGERINGEN som tar ställning.

  ÖVERKLAGAN av JÄRNVÄGSPLANEN
  Endast organisationer och, under vissa premisser, ideella föreningar (318 yttranden) har sedan rätt att överklaga regeringens beslut till Högsta Domstolen. För detta krävs prövningstillstånd av Kammarrätten.

Trafikverket räknar själva med att Järnvägsplanen kommer att ha vunnit laga kraft tidigast under 2017.

 1. TRAFIKVERKET MÅSTE ANSÖKA OM TILLSTÅND HOS MMD
  I april-maj 2015 bjöds allmänheten in till samråd och ca 300 yttranden lämnades in.

Trafikverket räknar med att skicka in ansökan vid kommande årsskifte och även här ha en lagakraft vunnen dom under 2017.

Med den mängd yttrande som har inkommit och den mängd handlingar som måste genomlysas av MMD, är det inte troligt att detta tar mindre än ett år. Ett mindre omfattande mål som avgjordes nyligen (Hake fjord) tog två år. Om MMD skulle ge sitt tillstånd, vilket många håller för otroligt på grund av de omfattande miljöeffekterna av själva bygget, så kommer domen garanterat överklagas till MÖD.
Även i MÖD är processtiden knappast mindre än ett år.

Som alla förstår är vi framme vid valet 2018 innan dessa processer är avslutade. Skulle Västlänksmotståndarna inte få framgång i de juridiska processerna, vilket torde i så fall bero på begränsade ekonomiska resurser att lägga på jurister, så återstår endast en politisk omvändning. Då är det DU och JAG som aktivt väljer bort att rösta på de partier som stödjer Västlänksprojektet.

Informationen är hämtad från Nätverket: stoppavastlanken.nu

 Ladda ner denna informationstext här >>, skriv ut och sprid till alla Göteborgare som bör informeras.

Pressrelease, Tiotusen demonstrerade för demokrati i Göteborg 7/3

En pressrelease gällande Manifestationen 7/3 har idag skickats till Media.

Tiotusen demonstrerade för demokrati i Göteborg
Den planerade Västlänken, pendeltågstunneln under centrala Göteborg, har splittrat Göteborg i två läger. På lördagen slöt rekordmånga göteborgare upp på Manifestationen för Demokrati och mot Västlänken, som arrangerades av  Västsvenska Folkinitiativet, en ideell förening.

Läs hela Pressreleasen här:
Pressinformation 2015-03-07 pdf

Foto: Nathalie Ring