Inlägg av Charlotte Pantzerhielm

Uppdatering 220905

Halva byggtiden av Västlänken har gått. Pengarna är slut i flera av deletapperna och bygget är försenat i flera år. Västlänkens ökade kostnader kan drabba göteborgarna, ingen politiskt parti har i dagsläget svar på hur mycket. Caroline Thelning Tidigare ordförande VSF